BioInvent anordnar möte med Key Opinion Leader om hur checkpointhämmare kan förbättra behandlingen av solida tumörer

Telefonkonferens och webbsändning tisdagen den 21 juli, kl. 16:00 (10:00 ET)

Lund, Sverige – 13 juli 2020 - BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, meddelar idag att man kommer att anordna webbinarium med en Key Opinion Leader om hur checkpointhämmare kan förbättra behandlingen av solida tumörer, tisdagen den 21 juli 2020, kl. 16.00 (10:00 ET).

Den välrenommerade experten inom immunterapi, Alexander Eggermont, MD, PhD, Chief Scientific Officer vid Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, kommer att hålla en presentation och diskutera de kliniska utmaningarna kring användningen av checkpointhämmare vid behandling av solida tumörer och potentialen för förbättrad respons med immunmodulerande antikroppar.

BioInvents ledningsgrupp kommer sedan ge en lägesrapport om bolagets ledande produktkandidat BI‑1206, en first-in-class monoklonal antikropp exklusivt riktad mot FcγRIIB, den enda hämmande Fcγ-receptorn och ”bromsen” i det medfödda immunförsvaret, som kan reaktivera immunsvaret. BioInvent meddelade nyligen att man rekryterat den första patienten till en klinisk fas I/IIa‑studie av BI‑1206 i kombination med anti-PD‑1-terapin KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av patienter med solida tumörer.

I slutet av mötet ges tillfälle att ställa frågor till BioInvents ledning och professor Eggermont.

Om du vill delta i detta webbinarium registrerar du dig här.

Professor Alexander M.M. Eggermont, MD, PhD, är en internationellt erkänd expert inom kirurgisk onkologi, immunterapi, malignt melanom, sarkom och cancerläkemedelsutveckling. Han innehar för närvarande posten som Chief Scientific Officer vid Princess Máxima Center for Pediatric Oncology i Nederländerna. Han är även professor i onkologi (Classe Exceptionelle) vid Paris-Saclay University i Frankrike, samordnare vid Comprehensive Cancer Center Program för Deutsche KrebsHilfe samt strategisk rådgivare åt German Cancer Consortium (DKFZ).

Professor Eggermont har tidigare varit generaldirektör för Gustave Roussy Comprehensive Cancer Centre, Villejuif, Frankrike (2010–2019) samt professor i kirurgisk onkologi (2003–2016) och Endowed Professor of International Networking in Cancer Research (2011–2018) vid Erasmus University MC, Rotterdam, Nederländerna. Han har en PhD-examen i tumörimmunologi från Erasmus University och är Fellow vid National Institutes of Health’s National Cancer Institute (NIH-NCI). Professor Eggermont har även varit styrelseordförande i ECCO och i EORTC, styrelseledamot i ASCO, suttit i redaktionsrådet för Journal of Clinical Oncology och är för närvarande chefredaktör för European Journal of Cancer. Professor Eggermont har publicerat mer än 900 kvalitetsgranskade artiklar och hans expertis har förlänat honom många utmärkelser under karriären.                  

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i kliniska fas l/ll-studier för behandling av hematologisk cancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd

046-286 85 50                
martin.welschof@bioinvent.com  

Hans Herklots, LifeSci Advisors
+41 79 598 71 49
hherklots@lifesciadvisors.com


BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50

www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar