BioInvent erhåller milstolpsbetalning på 0,75 miljoner euro inom ramen för samarbetet med Mitsubishi Tanabe Pharma

Lund, Sverige – 26 april 2019 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade i dag att bolaget har erhållit en milstolpsbetalning på 0,75 miljoner euro inom ramen för samarbetet med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation i samband med att den första patienten enrollerats i en klinisk fas Il-studie av en antikropp som identifierats från BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR®.

Licensavtalet med Mitsubishi Tanabe Pharma omfattar utveckling av antikroppar från antikroppsbiblioteket n-CoDeR®.

"Det är mycket tillfredsställande att se att vårt högkvalitativa, rekombinanta humana antikroppsbibliotek n-CoDeR® inte bara levererar läkemedelskandidater till BioInvents egna program, utan att det också är till nytta för våra partners när de utvecklar sin pipeline," säger Martin Welschof, vd för BioInvent.

Enligt licensavtalet erhåller BioInvent betalningar när vissa kliniska milstolpar har uppnåtts och royalties när en produkt säljs på marknaden. Enrollering av den första patienten i en klinisk fas Il-studie är en sådan milstolpe som utlöser en betalning till BioInvent.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd  Hans Herklots, LifeSci Advisors    
046-286 85 50 +41 79 598 71 49 
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com
     
BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 8.40 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar