BioInvent meddelar val av andra målstrukturen samt förlängning av forskningssamarbetet och licensavtalet med Pfizer Inc.

Lund, Sverige – 23 december 2019 – BioInvent International AB (”BioInvent” eller ”Bolaget”) (OMXS: BINV) meddelar idag att Pfizer Inc. (“Pfizer”) (NYSE: PFE) har valt den andra målstrukturen under bolagens forskningssamarbete och licensavtal inom cancerimmunterapi. Vidare meddelar BioInvent idag att forskningsperioden under samarbets- och licensavtalet med Pfizer har förlängts med sex månader.

I december 2016 ingick bolagen avtalet för utveckling och kommersialisering av antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller med använding av F.I.R.S.TTM, BioInvents plattform för läkemedelsutveckling. Syftet med förlängningen av forskningsperioden är att göra det möjligt för bolagen att ytterligare identifiera och karaktärisera nya målstrukturer och antikroppar som binder till dessa målstrukturer.

Pfizer valde den första målstrukturen inom ramen för avtalet tidigare i år, och har nu valt en andra målstruktur, vilket resulterar i en betalning från Pfizer till BioInvent om 300 000 USD. BioInvent är berättigat till ytterligare milstopsbetalningar från utveckling av antikroppar riktade mot dessa målstrukturer, och BioInvent kan också komma att bli berättigat till ytterligare milstolpsbetalningar relaterade till eventuella val av ytterligare målstrukturer och utveckling av antikroppar riktade mot dessa.

Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterar: ”Vi anser att Pfizers val av en andra målstruktur är en tydlig demonstration av vår teknologiplattform F.I.R.S.T™, en patientcentrisk metodik som möjliggör upptäckt av humana antikroppar och målstrukturer med hjälp av vårt högkvalitativa antikroppsbibliotek n-CoDeR®, för identifiering av intressanta målstrukturer. Förlängningen ger mer tid att eventuellt välja fler målstrukturer samt motsvarande antikroppar.”
 

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Tre prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com  
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Welschof, vd   Hans Herklots, LifeSci Advisors  
046-286 85 50  +41 79 598 71 49 
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263

Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com
 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 8.00 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar