BioInvent rekryterar Martin Welschof som ny vd

Lund, Sverige – 12 april 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar idag att dr Martin Welschof har utsetts till ny vd och koncernchef. Han kommer att tillträda inom fem månader för att möjliggöra avslut av en pågående affärsprocess hos sin nuvarande arbetsgivare Opsona Therapeutics.

Martin har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar inom bioteknikindustrin, inklusive Director of Technology för Axaron Bioscience AG, Heidelberg, Tyskland och vd för Affitech A/S (Nasdaq Copenhagen). Han är för närvarande vd för Opsona Therapeutics, baserat i Dublin, Irland.

Dessutom har han en stark vetenskaplig bakgrund inom området för antikroppsteknologi. Han gjorde sin post-doc vid German Cancer Research Center, Department for Recombinant Antibody Technology, Heidelberg, Tyskland, och vid universitetet i Heidelberg, Department of Transplantation Immunology. Martin tog sin doktorsexamen (Dr.rer.nat.) inom området för rekombinant antikroppsteknologi vid universitetet i Bielfield, Tyskland.

BioInvents styrelseordförande Björn O. Nilsson säger i en kommentar: "Vi är mycket nöjda med att ha rekryterat en ny vd med bred erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Martins kompetens och erfarenhet från både vetenskap och affärsutveckling kommer att vara värdefull för företagets framtida utveckling, inte minst i arbetet med att utveckla projektportföljen, etablera nya samarbeten med partners och stärka vår marknadsposition."

"BioInvent är ett mycket intressant företag med bred kunskap och starka teknologiplattformar inom antikroppsterapiområdet. Företagets vetenskapliga höjd och starka projektportfölj inom immunonkologi ger betydande affärsmöjligheter och jag ser fram emot att tillträda positionen som vd," säger dr Martin Welschof, blivande vd för BioInvent.
  

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Björn O. Nilsson
Styrelseordförande
0702-18 15 00

bjorn.nilsson@ursusinnovation.com

Björn Frendéus
T.f. vd och Chief Scientific Officer
046-286 25 45
0708-11 25 45

bjorn.frendeus@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com

www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 8.30 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar