BioInvents VD Michael Oredsson avgår vid årsskiftet

Lund, Sverige – 24 oktober 2017 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) tillkännager att Michael Oredsson avgår som VD för BioInvent den 31 december 2017. Michael Oredsson tillträdde som VD för BioInvent 2013 för att omstrukturera företaget och fokusera på onkologi. Både styrelsen och Michael anser att det nu är en bra tidpunkt för en förändring av ledarskapet, då företaget alltmer övergår till att fokusera på forskning och klinisk utveckling.

”På styrelsens vägnar vill jag tacka Michael för hans mycket värdefulla bidrag till företaget. Han har varit avgörande för att ta företaget genom en kritisk fas och jag önskar honom lycka till i framtiden”, säger Björn O. Nilsson, styrelsens ordförande.

”Utmaningarna i ett bioteknikföretag är många, men med mycket kompetenta och hängivna medarbetare har arbetet varit väldigt givande och stimulerande. Det har varit en förmån att få vara en del av organisationen, men nu behöver bolaget mer vetenskaplig kompetens i VD-rollen. Jag kommer självklart fortsätta att följa bolaget”, säger Michael Oredsson. 

Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess för en ny VD. Om en ny VD inte finns på plats den 1 januari 2018, tillträder nuvarande CSO Björn Frendéus som tillförordnad VD till dess att en ny VD har utsetts och tillträtt.


Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en omfattande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se 

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson                                               
VD och koncernchef                                           
046-286 85 67                                                     
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com
 

Björn O. Nilsson
Styrelseordförande
070-218 15 00

BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.comDenna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 15.30 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar