Lars Holmqvist föreslås bli ny ordförande i Biovica

Report this content

Lars Holmqvist är föreslagen till att väljas som ny ordförande vid en extra bolagsstämma 2019-03-20. Lars ersätter Göran Brorsson som önskar minska sin arbetsbörda.

Lars Holmqvist bidrar med mångårig erfarenhet och djup kunskap om diagnostikbranschen, vilket i kombination med ett starkt internationellt nätverk tillför mycket värdefull kompetens till Biovicas kommersialiseringsprocess. Lars är en större aktieägare och känner bolaget väl som medlem i Biovicas Advisory Board sedan 2018

Under Lars tid som President och CEO för cancerdiagnostikföretaget Dako, utvecklades det till ett ledande diagnostikföretag inom sina marknadssegment. Lars var även en drivande kraft till en av de större transaktionerna inom diagnostikområdet genom EQT’s försäljning av Dako till Agilent Technologies 2012. Dako såldes till en av, vid den tiden, de högsta värderingarna inom Life Science området.

Lars har under de senaste åren verkat som Senior Advisor Life Science för Bain Capital Private Equity. Han har tidigare även innehaft ledande internationella befattningar inom läkemedel och medicinteknikföretag såsom Applied Biosystems Inc., Medtronic Europe Sarl, Boston Scientific Europe och Pharmacia.

Bland övriga styrelseuppdrag är Lars Holmqvist i dagsläget engagerad som styrelseledamot i Lundbeck Fonden, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG, Vitrolife AB och BPL Plc-UK.

Jag vill först och främst tacka Göran Brorsson för hans stora engagemang och värdefulla insatser under en period då Biovica har utvecklats mycket positivt. Om Göran varit med om att lägga grunden för vår förestående kommersialisering så kommer Lars Holmqvist i ordföranderollen att vara en mycket värdefull kraft i kommersialiseringsfasen. Lars tillför unik erfarenhet och ett fantastiskt internationellt nätverk och jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans tar DiviTum till marknaden och realiserar dess enorma potential för såväl aktieägare som för patienter och samhälle.”, säger Anders Rylander, VD på Biovica International AB.

Individanpassade behandlingar kommer att fortsätta att revolutionera sjukvården, både av hänsyn till enskilda patienters behov av rätt vård och på grund av accelererande vårdkostnader som ställer krav på ökad effektivitet. DiviTum standardbaserade blodtest adresserar båda dessa utmaningar genom att det ger både patienter och sjukvården svar på behandlingens effektivitet. Patienter med spridd bröstcancer får längre överlevnad medan sjukvården undviker dyra behandlingar som inte ger önskad effekt. Det ska bli väldigt spännande att vara delaktig i utvecklingen av Biovica och i kommersialiseringen av DiviTum. Potentialen är onekligen stor.”, säger Lars Holmqvist.

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag vill först och främst tacka Göran Brorsson för hans stora engagemang och värdefulla insatser under en period då Biovica har utvecklats mycket positivt. Om Göran varit med om att lägga grunden för vår förestående kommersialisering så kommer Lars Holmqvist i ordföranderollen att vara en mycket värdefull kraft i kommersialiseringsfasen. Lars tillför unik erfarenhet och ett fantastiskt internationellt nätverk och jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans tar DiviTum till marknaden och realiserar dess enorma potential för såväl aktieägare som för patienter och samhälle.
Anders Rylander, VD på Biovica International AB
Individanpassade behandlingar kommer att fortsätta att revolutionera sjukvården, både av hänsyn till enskilda patienters behov av rätt vård och på grund av accelererande vårdkostnader som ställer krav på ökad effektivitet. DiviTum standardbaserade blodtest adresserar båda dessa utmaningar genom att det ger både patienter och sjukvården svar på behandlingens effektivitet. Patienter med spridd bröstcancer får längre överlevnad medan sjukvården undviker dyra behandlingar som inte ger önskad effekt. Det ska bli väldigt spännande att vara delaktig i utvecklingen av Biovica och i kommersialiseringen av DiviTum. Potentialen är onekligen stor.
Lars Holmqvist