Bixia och Riksbyggen i elhandels- och vindkraftssamarbete

I tio år har Riksbyggen arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Arbetet som startade med en lista på 40 åtgärder har nu kommit fram till den sista punkten – nämligen att investera i vindkraftsproduktion och därigenom bli självförsörjande för sitt eget elbehov.

-        Tack vare vårt samarbete med Bixia och delägarskap i vindkraftsverk kan vi nu erbjuda samtliga föreningar inom Riksbyggen ett mycket konkurrenskraftigt elavtal med 100 procent vindkraftsel, säger Kjell Berndtsson, Energichef på Riksbyggen.

Genom Riksbyggens delägarskap i vindparken Fredrikstad som sköts av Bixias systerbolag Bixia ProWin AB är tanken att Riksbyggen nu ska producera lika mycket el som de konsumerar. Det har blivit en viktig hörnsten i arbetet med såväl den egna elanvändningen som slutkundens elanvändning. Riksbyggens projekt energi har blivit mera hållbarhetsinriktat såväl tekniskt som beteendemässigt.

Bixia erbjuder delägarskap i vindkraft
Riksbyggen investerar i vindkraft i varumärkesbyggande syfte.

-        Vi vill aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle och investeringen ligger helt i ägarnas intressen, säger Kjell Berntsson

-        Förutom att vi kan erbjuda Riksbyggen att investera i vindkraft har vi arbetat fram ett ramaavtal som skapar möjligheten för samtliga föreningar inom Riksbyggen att handla sin el från 100 procent vindkraft. Målet med ramavtalet är att föreningarna skall få ett stabilt elpris över tid till konkurranskraftiga villkor, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

-        Vårt ägande i vindkraftverk är uppbyggt genom andelar i vindkraftsparken Fredriksdal utanför Nässjö. Bixia ProWin sköter allt som berör driften. Det är en smidig modell som faktiskt  var avgörande för  affären, säger Kjell Berndtsson

För mer information kontakta gärna:
Kjell Berndtsson, energichef, Riksbyggen, 070-350 05 10
Flemming Christoffersson, chef företagsförsäljning, 070-813 17 29
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 0768-285 811

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 16 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Dokument & länkar