Dela

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Citat

Just nu installeras det mycket ny vindkraft i landet vilket gör att vi kommer att få många nya vindkraftsrekord framöver
Johan Sigvardsson, analytiker på elbolaget Bixia
– Det har förekommit negativa priser på el tidigare, bland annat i Tyskland och Danmark där det finns mycket vindkraft. Men aldrig tidigare här i Sverige. Det här beror på att det har installerats mycket vindkraft de senaste åren
Matina Rosenberg
När det blåser så mycket som det gjort den senaste tiden så står vindkraften för en stor del av produktionen. Då står övrig produktion tillbaka. Samtidigt är de nordiska vattenmagasinen välfyllda, vilket bidrar till den lägre prisnivån.
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia
Under hela 10-talet har vi arbetat för att få in mer förnybar el i systemet som vi sedan säljer vidare till våra kunder. Helst av allt tycker vi att elen ska vara närproducerad, därför köper vi in el från lokala sol-, vind- och vattenkraftsproducenter. För varje år ökar antalet producenter som väljer att sälja sin el genom oss på Bixia.
Eric Constantien
Vi är mycket nöjda med resultatet hittills, det visar att storytelling-formatet fungerar även utan kändisar. Kampanjen baseras på porträtt av våra elbönder, dvs de som skapar den närproducerade elen.
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia
Det är många faktorer som påverka elpriset, en viktig sådan är vädret. Lågtryck, med kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar samtidigt som vattenmagasinen fylls på, vilket gör att utbudet på el ökar och då pressas priset.
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 
– När det är mycket vindkraft i systemet pressas också elpriset ner. 2019 års sista vecka hade ett veckomedelsnitt på 37 öre per MWh. Årets första vecka bedöms landa på cirka 30 öre per kWh, som lägst ned mot cirka 27 öre per KWh. Lägst timpris var det under det blåsiga onsdagsdygnet då timme 3 hamnade på 15 öre per kWh,
Matina Rosenberg, chefsanalytiker på Bixia.
Mat och energi kommer vi alltid att behöva, det var så jag resonerade. Vinden kommer fortsätta blåsa, solen kommer fortsätta skina och vattnet kommer fortsätta rinna, då handlar det om att utvinna så mycket energi som möjligt från de här källorna som är outtömliga,
Anton Lindblad
Man kan säga att vi på Bixia förenar elproducenten och elkonsumenten. Vi vill hjälpa producenterna av sol- vind- och vattenkraft att få lönsamhet i sin produktion, samtidigt som vi vill att fler konsumenter ska förstå vilken betydelse valet av el har för vår miljö. Det viktigaste vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna är att ställa om våra energisystem från fossilt till förnybart. I den omställningen är producenterna de stora hjältarna
Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia
Det är konjunkturen som har den största påverkan på efterfrågan på el men utöver det påverkar temperaturen.
Matina Rosenberg, chefsanalytiker på Bixia.
– Kampanjen baseras på porträtt av våra elbönder, dvs de som skapar den närproducerade elen, för att man ska få träffa och lära känna personerna bakom. Vi märker att alltfler kunder är intresserade av att veta var elen kommer ifrån.
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia
– I snitt brukar vindkraften stå för cirka 10 procent av den totala produktionen. Förra veckans rekord är en effekt av att flera intensiva lågtryck har passerat men det är också en effekt av att mycket ny vindkraft har installerats
Matina Rosenberg, chefsanalytiker och meteorolog på elbolaget Bixia
– Den ökade elanvändningen tillsammans med ledningsutbyggnad bidrar till de stigande elpriserna. Men utan den kraftiga tillväxten av förnybart skulle priset på el bli mycket högre.
Matina Rosenberg, chefsanalytiker och meteorolog på Bixia.
– För två år sedan satte vi upp ett ambitiöst mål att öka vår kundnöjdhet med stora mått. Båda de här undersökningarna visar att de insatser vi gjort givit resultat, även om vi har en bit kvar innan vi är nöjda.
Pär Kaller, vd Bixia
– Vi vill att våra kunder ska ha en relation till de som producerar elen. Producenterna är klimathjältar och hjärtat i hela vår verksamhet.
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp