Sommarens elpris 40 procent lägre än förra året

Report this content

Idag kommer elbolaget Bixia ut med sin sommarprognos där elpriserna i Norden förväntas hamna på i snitt 32 öre per kWh. Det är cirka 40 procent lägre än förra sommaren, då elpriserna var extremt höga. Det beror främst på vädret som i år är mer gynnsamt för elproduktionen, enligt elbolaget Bixias sommarprognos. 

– Den hydrologiska balansen, dvs den samlade mängden vatten och snö i de nordiska magasinen, har stärkts under våren vilket gör att vi har en högre tillgänglighet på vattenkraft. Det i sin tur påverkar elpriset nedåt. Jämfört med våren 2018 då den hydrologiska balansen försämrades och vi inledde sommaren med ett underskott. Sedan ledde det extrema sommarvädret 2018 till att magasinensnivåerna blev extremt låga, vilket var en orsak till de höga priserna då, förklarar Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 

Våren i år har varit övervägande mild och med stundtals intensiva lågtryck som fört med sig mycket nederbörd och fyllt på de nordiska vattenmagasinen. 

 Mellan mars och maj var nederbördsmängden drygt 8 TWh mer än normalt och vattenmagasinsnivåerna steg från ett underskott på minus 20 TWh i början på mars till minus 6 TWh i mitten av juni, säger Matina Rosenberg.

Mer vindkraft sänker priset
Även vindkraftsproduktionen har varit högre den här våren än förra våren eftersom vädret varit ostadigare och det har installerats mer vindkraft i Norden. 

 Vid flera tillfällen under våren och försommaren har spotpriserna varit nära noll, det beror på att det har blåst extremt mycket samtidigt som elanvändningen varit låg, säger Matina Rosenberg. 

Norden har varit nettoimportörer av el under stora delar av våren, men sedan några veckor tillbaka är vi återigen nettoexportörer i takt med att den hydrologiska balansen stärkts. 

 Vi räknar med att vi kommer att vara fortsatt nettoexportörer under resten av sommaren, säger Matina Rosenberg.  

Klicka här för att komma till Bixias åresredovisning där Matina förklarar elprisutvecklingen. 

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1800 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar