Earth hour – tid för eltankar

Det sägs att vi tänker omkring 65 000 tankar om dagen och att 60 000 av dem är samma tankar som vi tänkte föregående dag. Om det stämmer kommer vi att hinna tänka ungefär 300 nya tankar under Earth hour nu på lördag. Elbolaget Bixia vill att åtminstone en av de tankarna handlar om el och vilken påverkan elvalet har för vårt klimat.  

– Att vi släcker våra lampor under en timme på ett helt år gör ingen större skillnad för klimatet. Men använder vi den timmen till att fundera på varifrån elen kommer för att göra ett aktivt elval, då har vi uppnått mycket. Det är få som känner till vilken betydelse valet av förnybar el har för vårt klimat. Bara genom att göra ett aktivt val av förnybar el kan man minska sitt koldioxidutsläpp lika mycket som en tur och returresa till Kapstaden i en bensindriven bil, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia. Dessutom är det ett enkelt val, som inte kräver att man ändrar sina vanor eller avstår något. 

Omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige kommer redan idag från förnybara källor där den allra största delen kommer från vattenkraft. Tittar man på Europa som helhet ser det inte lika ljust ut, här är endast 30 procent förnybart och en stor del kommer från fossila källor. 

 Det betyder att varje kilowattimme vi använder här i Sverige har en lägre klimatpåverkan än i många andra länder som får största delen av sin elproduktion genom kolkraftverk. Men trots det har vi än så länge en begränsad del förnybar el även i Sverige. Så ju mindre el vi använder desto mindre fossila bränslen behöver användas någon annanstans. Därför behöver vi både hushålla med vår el och bygga ut de förnybara källorna, säger Peter Janefjord.  

Elanvändningen ökar
Mängden förnybar energi ökar inte bara här i Norden. De globala, europeiska och nationella klimat- och miljömålen driver på utvecklingen av förnybart och bidrar till minskandet av fossila bränslen. 

 Samtidigt kommer vår elanvändning att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler datacenter etableras i Norden samtidigt som fler elbilar kommer in på marknaden. Fram till 2030 räknar vi med en ökning på cirka 25 TWh från dagens nivåer, säger Peter Janefjord.  

Fler lokala producenter 
Det gångna årets intensiva klimatdebatt, och att vi här uppe i Norden har fått känna av klimateffekterna på riktigt, har haft den positiva effekten att fler kunder vill veta var elen kommer ifrån, enligt Bixia. 

 Den extrema sommaren har gjort att fler fått upp ögonen för att vi måste agera. Då finns det bara två sätt, det ena är att minska vår energiförbrukning, det andra är att minska det fossila och ställa om till förnybart. Vårt mål är att elen ska vara både förnybar och närproducerad och därför jobbar vi för att öka den förnybara elen från lokala producenter, säger Peter Janefjord. 

För mer information kontakta: 
Peter Janefjord, marknadschef Bixia 
E-post: peter.janefjord@bixia.se
Telefon: 0708-24 05 05 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 1,9 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1800 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi . Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö och omsätter cirka 2,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1800 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar