Elpriserna fortsatt låga

Bixia rapport vecka 38: Det blöta och ostadiga vädret håller i sig och nästa vecka beräknas den hydrologiska balansen ligga kring plus tio TWh. Det innebär att nivåerna i vattenmagasinen har ökat med cirka en TWh per vecka den senaste månaden.

– Vill man ha tryggheten med att veta sitt elpris är det nu gynnsamt att binda på lång tid alternativt binda över vintern och sen fortsätta med rörligt elpris till våren säger Joakim Borén, privatmarknadschef på elhandelsbolaget Bixia.

När det gäller de olika fundamentala faktorer som ligger till grund för elpriserna, är det främst den hydrologiska balansen, som består av mängden snö och vatten i vattenmagsinen, som styr priserna såväl för de rörliga som för de fasta elpriserna.

Därutöver är bränslepriser, valutan samt spotprisets och terminsprisernas förhållande till varandra, det vill säga den el som vi handlar för framtida leveranser, som också har stor påverkan på elpriset, berättar Joakim Borén.

Små rörelser på råvaru- och valutamarknaderna

Den nyvunna optimismen i och med USAs centralbank FEDs tredje stimulanspaket lyckades inte lyfta det så kallade bränslekomplexet mer än tillfälligt. Handeln med kol och olja går sidledes medan utsläppsrätterna går nedåt. I det korta perspektivet har kronan en försvagning gentemot mot både euron och dollarn vilket främst beror på de senaste utspelen från centralbankerna i Europa och USA

Nedåtgående spot- och terminspriser

Under de senast två veckorna har både spotpriserna och terminspriserna fortsatt nedåt.

– Främst beror det på den förbättrade hydrologin samt att det har varit förhållandevis hög kärnkraftsproduktion men också god vindkraftsproduktion i Danmark. Veckosnittet i det nordiska systemet beräknas bli 25 euro/MWh. För en privatkonsument hamnar snittpriset på det rörliga elpriset i september troligen på runt 21 öre/kWh (systempris). Även terminsmarknaden har små rörelser. I det korta perspektivet till och med svagt nedåt men på lite längre sikt svagt uppåt, säger Joakim Borén.

jligt att binda sitt elpris bara under vintern

Det är många parametrar som styr elpriserna. Tillgång och efterfrågan som brukar visar sig markant en kall vinter är ytterligare en.

Även om det rörliga elpriset ligger lågt rekommenderar vi till de som vill ha tryggheten med att i förväg veta sitt elpris, välja ett långt fastprisavtal eller Bixia Vinterpris som innebär att du går tillbaka till rörligt elpris till våren igen, avslutar Joakim Borén.

För mer information kontakta gärna:
Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia Rapport
publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på
www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Dokument & länkar