Resterna från orkanerna på andra sidan Atlanten sänker elpriset

Inledningen på hösten var kyligare och inte särskilt blåsig vilket gjorde att elpriserna i september var betydligt högre än förra året. Nu har vindarna vänt, med mildare väder och kraftiga vindar vilket medför sänkta elpriser. Innevarande vecka väntas snittpriset på el hamna på drygt 25 öre per kWh vilket är 5 öre lägre än snittet för september, enligt elbolaget Bixias veckorapport. 

– I måndags, den 2 oktober, nådde vi den högsta vindkraftsproduktionen i Norden sedan mars i år. Det är resterna från orkanerna på andra sidan Atlanten som letat sig hit. Enligt Svenska kraftnäts siffror landade vindkraftsproduktionen i Sverige på drygt 5100 MW och stod då för drygt 30 procent av landets elanvändning, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia.

Den ökade vindkraften innebär att Sverige tillsammans med Norge är på mycket god väg att nå det gemensamma målet för elcertifikatsystemet.

– Räknar vi med de vindkraftverk som är under byggnation har vi egentligen redan nått målet. Ett kvitto på att det installeras mer vindkraft är att vi under perioder med mycket vind slår nya rekord eller åtminstone når höga produktionssiffror, säger Matina Rosenberg.

Export av förnybar el
Omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige kommer från förnybara källor som vatten, vind och sol och varje år ökar den andelen. Tittar man på Europa som helhet är motsvarande siffra cirka 30 procent och en stor del av energiförsörjningen kommer från el eller värme tillverkad av fossila bränslen.

– Norden har under många år varit nettoexportörer av kraft söder ut mot resten av Europa. I takt med att vi bygger mer förnybart och kopplar samman oss med fler ledningar ökar denna möjlighet än mer. Norden har mycket bra naturförutsättningar – välutvecklad vattenkraft, goda geografiska lägen för vindkraft och långt bättre lägen för solkraft än vad många tror, säger Matina Rosenberg.

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Jenny Johnson, pressansvarig Bixia,  070-676 83 09

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1200 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar