Vindkraft och kärnkraft har hållit nere elpriserna första halvåret

Elhandelsbolaget Bixias presenterar elprisutvecklingen i sin halvårsrapport. I snitt har elpriset varit något dyrare än under 2012. Orsaken är mindre vatten i magasinen.

– Det skiljer i snitt cirka 4 öre per kilowattimme mot förra året för en elkund i Stockholmsområdet. Inklusive skatt och moms blir kostnaden cirka 600 kronor mer för en villakund med eluppvärmning, under första halvåret i år jämfört med förra året. säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia Energy Management.

Mer kärnkraft och mer vindkraft i år har hållit igen prisutvecklingen. Utan dessa faktorer hade elpriset varit än högre i år.

Det har varit en god och jämn produktion i de svenska kärnkraftverken under vintern. I snitt har produktionen legat på 95 procent fram till årets första revisonsperiod i april. Men som alltid är det en mängd faktorer som spelar in och påverkar våra elpriser.

Tillgång och efterfrågan
Det mest centrala för elpriset är tillgång och efterfrågan. Nivåerna i vattenmagasinen i Norden, som kanske är det som påverkar mest, har haft sjunkande nivåer till följd av lite nederbörd under det senaste halvåret. Som sämst var det ett underskott på 20 terrawattimmar i april. Det har kompenserats med en blötare vår än normalt. I slutet av juni bedöms nivåerna hamna på knappt tio terrawattimmar.

– Såväl 2012 som 2013, hittills, har varit milda. Kallast var det i januari och mars men sammantaget har det milda vädret lett till mindre konsumtion och därför hållit igen elpriserna.

Vindkraftsproduktionen och överföringskapaciteten ökar

I takt med att vindkraftsproduktionen byggs ut stärks produktionskapaciteten totalt sett i Norden, med en del prissvängningar som följd.

– Under det senaste halvåret blåste det som mest under mars månad och nivåer uppnåddes på knappt 670 gigawattimmar i produktion i Norden. Ökad vindkraftsproduktion talar för rörliga elpriser, säger Matina Rosenberg.

Överföringskapaciteten inom Norden ökar i takt med pågående utbyggnad, ut vilket även det talar för rörligt elpris.

– Att välja rörligt elpris är bra för de flesta konsumenter, även om tillfälliga prisuppgångar kan uppstå. Över tid är det med största sannolikhet därför mest gynnsamt att fortsätta med eller för sitt kommande elavtal, välja rörligt elpris, För konsumenter som önskar en större trygghet och planerar att binda sitt elpris rekommenderar vi att välja ett långt elavtal på tre till fem år. De så kallade elterminerna för den kommande femårsperioden är historiskt låga nu, avslutar Matina Rosenberg.

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11


Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 16 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar