Penser Access: Björn Borg - Handlingskraftighet i prövande tider

Vi justerar våra intäkts- och lönsamhetsestimat för Björn Borg för 2020 mot bakgrund av data från retailaktörer och branschorganisationer. Vi ser indikationer om försäljningsutvecklingen under 2020 för detaljhandeln med fokus på idrottskläder och underkläder. Vi ser även en skillnad i utvecklingen på de olika försäljningskanalerna, där Björn Borg 2019 hade 25 % av intäkterna online.

För 2020 sänker vi försäljningsestimaten med 12 % till 661 mkr. Vi ser att bolaget har varit effektiva med att hantera rörelsekostnader, bland annat för lokal-, marknadsförings- och personalkostnader. Flera av dessa åtgärder syns dock med viss fördröjning och kommer ge full effekt först 2021. Med anledning av vår justering av försäljningsestimaten sänker vi EBITDA för innevarande år till 37 mkr (107 mkr).

Vi bibehåller vår vy att Björn Borg värderas till en multipel som inte återspeglar värdet i varumärket. För tillfället handlas Björn Borg till EV/EBIT 16x för 2021. Vi bedömer att Björn Borg ska handlas till en multipel mer i linje med jämförelsebolag som har ett varumärke och hög prissättningsförmåga. Baserat på vår målmultipel för 2021 ser vi ett motiverat värde om 17-18 kr per aktie och ser medelhög potential till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/borg_20200713.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera