Dela

Kontakt

 • Pernilla Johansson

  Corporate Communications Manager


  +46 722 00 33 13
 • Jens Nyström

  CFO


 • Citat

  Vi har nu tagit ytterligare ett steg för att korta ned avståndet mellan huvudkontoret och slutkonsumenten.
  Henrik Bunge, VD, Björn Borg AB
  Hela idén med Toughest är att du ska övervinna dina inre hinder för att bli den bästa versionen av dig själv. Det är exakt det som också är vår mission med Björn Borg. Träning ska vara kul, inte tortyr. Toughests hinderbanor är som gigantiska lekplatser för vuxna, med tillägget av lite tuff kärlek till mixen
  Jonas Lindberg Nyvang, marknadschef Björn Borg
  Vi ökar vår omsättning under kvartalet och noterar en positiv utveckling i vår egen retail, såväl i Björn Borg-butiker som i vår egen e-handel. Den nyligen förvärvade verksamheten i Finland bidrog positivt till koncernens resultat, som dock samtidigt påverkades negativt av ett fortsatt tufft detaljhandelsklimat i Holland. Avseende Kina fortsätter vi titta på olika alternativ, där en avveckling av verksamheten under 2013 kan bli aktuell
  VD Arthur Engel
  Vi skulle aldrig tvinga någon, men vi är mer än positivt inställda till våra underklädeshjältar. När vår personal öppet visar sin entusiasm över våra huvudprodukter (underkläder), hjälper det både lagkänslan och lyfter vårt varumärkesfokus
  Nanette Brink, HR-chef Björn Borg
  Vi håller inomhustemperaturen ovanligt hög på kontoret. Det håller sjukfrånvaron nere under vintermånaderna och har visat sig att även ha andra positiva effekter
  Lotta Frisk, kontorschef Björn Borg
  En central del i Björn Borgs tillväxtsatsningar är vassa varumärkesbyggande aktiviteter som eventet i London, på en av våra viktigaste framtidsmarknader. Det stärker Björn Borgs position både på befintliga marknader och inför etablering på nya. Med en stabil finansiell ställning kan vi investera långsiktigt för tillväxt.
  Arthur Engel, VD för Björn Borg
  Trots den svaga detaljhandelskonjunkturen har Björn Borg kunnat visa en oförändrad omsättning på grund av de större framtidssatsningar som gjorts under 2011. Dessa satsningar påverkade resultatet negativt men skapar samtidigt förutsättningar för en framtida lönsam tillväxt. Under 2012 tar vi ännu ett viktigt steg i den fortsatta expansionen genom att etablera Björn Borg i Kina
  VD Arthur Engel
  Etablering i Kina är ännu ett viktigt steg för att skapa förutsättningar för framtida tillväxt för Björn Borg. Vi tror att Björn Borg attraherar den framväxande medelklass som efterfrågar starka och personliga varumärken. Med en kunnig partner och ett etablerat kontaktnät ser vi goda möjligheter att bygga upp en bra försäljning på en av världens viktigaste konsumentmarknader
  Arthur Engel, VD för Björn Borg
  Vi ser fram emot att få etablera Björn Borg och tror att varumärket passar den kinesiska marknaden väl, särskilt givet den färgstarka och moderiktiga designen. Med Björn Borgs speciella varumärkesprofil och en väl planerad och långsiktig satsning ser vi en stark potential för varumärket i landet
  Penny York, blivande VD för Björn Borgs verksamhet i Kina
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp