Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Report this content

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseledamöterna Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich. Vidare föreslår valberedningen nyval av Alessandra Cama och Göran Carlson. Martin Bjäringer och Lotta de Champs har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Heiner Olbrich (omval).

Alessandra Cama, som föreslås som ny styrelseledamot, har internationell erfarenhet inom konsumentprodukter och är specialiserad på varumärkesstrategier för att nå tillväxt. Alessandra är förnärvarande Managing Director för Warsteiner, ett ledande tyskt ölmärke. Alessandra har tidigare erfarenhet från olika positioner inom GfK, ett företag verksamt inom marknadsundersökningar och dataanalys samt varit partner på konsultbolaget Roland Berger Strategy Consultants.      

Göran Carlson, som föreslås som ny styrelseledamot, är företagare och driver egen investeringsverksamhet i såväl noterade som onoterade företag. Göran har tidigare bland annat varit VD och ägare i Departments & Stores, grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det publika börsbolaget Haldex AB. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar ordförande i Actic Group, vice ordförande i firma Svenskt Tenn samt styrelseledamot i Haldex AB och Budbee AB. Äger via bolag 73.500 aktier i Björn Borg.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur fonder), Martin Bjäringer (utsedd av sig själv), Mats H Nilsson (utsedd av sig själv), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Heiner Olbrich (styrelseordförande).

Årsstämman äger rum torsdagen 17 maj 2018 i Stockholm.

För ytterligare information:

Valberedningens ordförande

Marianne Flink 070 664 4114

marianne@mflink.se

Henrik Bunge, VD, 08-506 33 700, henrik.bunge@bjornborg.com

Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, 08-506 33 700, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2017 till cirka 1,5 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till cirka 696 MSEK och medelantalet anställda var 212. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Dokument & länkar