Worldwide Brand Management AB Bokslutskommuniké Januari – december 2006

Rekordår – förvärv av varumärket Björn Borg

1 oktober – 31 december 2006
• Varumärkesförsäljningen* ökade med 134 % till 483 MSEK (207).
• Koncernens nettoomsättning ökade med 112 % till 108,5 MSEK (51,2).
• Rörelseresultatet ökade med 175 % till 35,0 MSEK (12,7).
• Resultat efter skatt ökade med 152 % till 24,3 MSEK (9,7).
• Resultat per aktie ökade med 150 % till 4,22 SEK (1,69).
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,8 % (58,7).
• Tre nya konceptbutiker öppnades, varav en egen i Sverige och två franchisebutiker i Holland.
• WBM förvärvade varumärket Björn Borg.

1 januari – 31 december 2006
• Varumärkesförsäljningen* ökade med 88 % till 1 404 MSEK (747).
• Koncernens nettoomsättning ökade med 77 % till 324,6 MSEK (183,6).
• Rörelseresultatet ökade med 162 % till 81,9 MSEK (31,3).
• Resultat efter skatt ökade med 149 % till 58,5 MSEK (23,5).
• Resultat per aktie ökade med 148 % till 10,19 SEK (4,11).
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,7 % (52,2).

Styrelsen avser att under 2007 ansöka om notering vid Stockholmsbörsen.

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar