Om oss

OM BONBIO:Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Bolaget erbjuder lösningar och produkter till företag och konsumenter som liksom Bonbio vill skapa en mer hållbar livsmedelskedja med minskad klimatpåverkan. Bonbio har utvecklat ett unikt koncept för cirkulär odling där matavfall och annat organiskt avfall tas tillvara och förädlas till organisk växtnäring s.k. Bonbio Nutrients. Växtnäringen används sedan till att odla upp olika slags grödor, Bonbio Greens, i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen. Bonbio ingår i Peas Industries. För mer information besök www.bonbio.com.

Prenumerera