IKEA ska bli självförsörjande på sallad

Som en del i IKEAs hållbarhetsstrategi börjar nu arbetet mot att bli självförsörjande på sallad. Under 2019 kommer sallad att odlas i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg i samarbete med Bonbio. Salladen odlas i näring som utvunnits från matavfallet i ett cirkulärt kretslopp. Till en början kommer salladen att serveras i personalmatsalarna, men ambitionen är att kunna servera salladen i varuhusens restauranger.

– Mer än 25 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från livsmedel. Som en del av IKEAs strävan att hitta nya, innovativa och mer hållbara lösningar för matproduktion testar vi den här cirkulära odlingsmodellen för sallad, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige.

Projektet inleds med att odla sallad i högteknologiska odlingscontainrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg under ett års tid. Ambitionen är att odlingen ska ske med växtnäring som återvinns från 100 % organiskt avfall. IKEA Sveriges matavfall går redan idag till olika återvinningsanläggningar, bland annat biogasanläggningen i Helsingborg som drivs av Bonbios systerföretag OX2 Bio. Det är i den anläggningen som matavfallet förädlas till växtnäring.

– Vi ser fram emot en spännande resa med Ingka-koncernen där vi odlar olika grödor cirkulärt och kan hushålla med resurserna på ett optimalt sätt. Genom att styra ljus, temperatur, bevattning och näringstillförsel är vi oberoende av årstider och kan säkra en stor produktion av närodlade och färska grödor året runt, säger Fredrik Olrog, vd, Bonbio.

Genom projektet är förhoppningen att få mer kunskap om hur den cirkulära odlingsprocessen fungerar och hur högteknologiska odlingscontainrar kan hjälpa IKEA-varuhus och andra aktörer att servera mer hållbart odlad mat. Till en början kommer salladen att serveras i varuhusens personalmatsalar, med förhoppning att under det kommande året även servera salladen i kundrestaurangerna.

På sikt hoppas Ingka-koncernen, den största franchiseetageren verksam inom IKEA-varumärket, att kunna bli självförsörjande med närodlad, cirkulär sallad och annat bladgrönt.

– Med den cirkulära processen slipper vi långa transporter, sänker vattenåtgången och behöver varken jord eller bekämpningsmedel. Elen som behövs för att driva odlingarna kommer dessutom från våra egna vindkraftsanläggningar, säger Catarina Englund, innovationschef, Ingka-koncernen.

Beskrivning av Bonbios cirkulära odlingsprocess

I det första steget tas matavfallet emot på biogasanläggningen i Helsingborg som drivs av Bonbios systerbolag OX2 Bio. I framställningen av biogas tar Bonbio tillvara på den näringsrika restprodukt som blir över i processen och förädlar den till organisk flytande växtnäring. Växtnäringen utgör sedan grunden till att driva upp nya grödor.

Bonbio använder en odlingscontainer på 30 kvadratmeter, vilket motsvarar en konventionell odlingsyta på ca 80 kvadratmeter tack vare att odlingen är vertikal d.v.s. på höjden i fyra våningar. Varje våning har 45 rännor och varje ränna har plats för 20 korgar, som grödorna växer i. Odlingen är hydroponisk d.v.s grödornas rötter får växtnäring via vatten som cirkuleras. Mängden vatten som behövs är endast 10 procent jämfört med konventionell odling.

Odlingen är högteknologisk, till stora delar automatiserad och ständigt optimerad av Bonbios hortonomer. Sensorer kontrollerar olika klimatparametrar, allt från hur långa dagarna ska vara till hur många procent koldioxid som behövs för att maximera fotosyntesen och säkra hög produktion och kvalitet.

Efter 5–6 veckor kan upp till 18 kg sallad skördas varje dag i respektive container. 

För mer information kontakta:

Felix Östman, presskontakt IKEA Sverige 070-971 83 69 eller felix.oestman@ikea.com

Fredrik Olrog, vd Bonbio, 073-656 65 75 eller fredrik.olrog@bonbio.com, alternativt pressansvarig Maria Lyckesjö maria.lyckesjo@ox2.com

OM IKEA I SVERIGE
IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA-produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA-varuhus, ett Service och Pick-up, en kökspop-up samt e-handel i Sverige. Varuhusen hade dryga 38 miljoner besök och webbplatsen 98 miljoner besök under verksamhetsåret 2018. I Sverige finns cirka 12 000 medarbetare inom Ingka-koncernen, varav cirka 7 700 inom varuhusorganisationen. IKEA.se.twitter.com/IKEASverige

OM INGKA-KONCERNEN
Ingka-koncernen äger och driver IKEA-varuhus enligt franchiseavtal med Inter IKEA Systems BV. Ingka-koncernen är världens största heminredningshandlare som driver 367 IKEA-varuhus på 30 marknader. Totalt finns elva franchisetagare världen, med sammanlagt 422 varuhus i över 50 länder.

OM BONBIO:
Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Bolaget erbjuder lösningar och produkter till företag och konsumenter som liksom Bonbio vill skapa en mer hållbar livsmedelskedja med minskad klimatpåverkan. 

Bonbio har utvecklat ett unikt koncept för cirkulär odling där matavfall och annat organiskt avfall tas tillvara och förädlas till organisk växtnäring s.k. Bonbio Nutrients. Växtnäringen används sedan till att odla upp olika slags grödor, Bonbio Greens, i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen.

Bonbio ingår i OX2-koncernen som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. För mer information besök www.bonbio.com.

Citat

Mer än 25 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från livsmedel. Som en del av IKEAs strävan att hitta nya, innovativa och mer hållbara lösningar för matproduktion testar vi den här cirkulära odlingsmodellen för sallad
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
Vi ser fram emot en spännande resa med Ingka-koncernen där vi odlar olika grödor cirkulärt och kan hushålla med resurserna på ett optimalt sätt. Genom att styra ljus, temperatur, bevattning och näringstillförsel är vi oberoende av årstider och kan säkra en stor produktion av närodlade och färska grödor året runt
Fredrik Olrog, vd, Bonbio
Med den cirkulära processen slipper vi långa transporter, sänker vattenåtgången och behöver varken jord eller bekämpningsmedel. Elen som behövs för att driva odlingarna kommer dessutom från våra egna vindkraftsanläggningar
Catarina Englund, innovationschef, Ingka-koncernen