IKEA skördar sin första cirkulära sallad

Report this content

Idag, onsdag 27 mars 2019, skördas och serveras för första gången IKEA Sveriges egenodlade sallad. Tillsammans med samarbetspartnern Bonbio testar IKEA att odla sallad i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg. Odlingen sker i ett cirkulärt kretslopp, där växtnäringen utvinns från matavfall.

Sen några veckor tillbaka är odlingscontainrar på plats utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg. Inuti vad som ser ut som en traditionell fraktcontainer gömmer sig en högteknologisk odling med 3 600 salladsplantor på 30 kvadratmeter. Det är ett ettårigt test där IKEA samarbetar med Bonbio som är experter på cirkulär odling. Syftet är att få lärdomar om hur odlingscontainrar kan hjälpa IKEA-varuhus att servera mer hållbart odlad mat. 

– Det är väldigt kul att äntligen kunna servera vår egen sallad. Den är färsk, krispig och smakar lite mer än vanlig sallad. Vi kommer börja servera salladen i våra personalmatsalar men hoppas kunna erbjuda den till våra kunder snart, säger Ann Holster, ansvarig för IKEA Sveriges restaurangverksamhet.

Containern har fyra våningsplan och är full av sallad i olika storlekar. Frön sätts i omgångar, så det finns hela tiden sallad som kan skördas. Under växtprocessen behövs inga bekämpningsmedel eftersom odlingen sker i ett slutet system.

– Våra hortonomer ställer in alla viktiga parametrar som behövs för att salladen ska växa optimalt, till exempel temperatur, ljus, vatten, näring och koldioxidhalt. De första veckorna av odlingen har gått väldigt bra, säger Fredrik Olrog, vd på Bonbio.

Salladens rötter växer i vatten med flytande växtnäring istället för jord. Det är en så kallad hydroponisk odling. Näringen utvinns från organiskt avfall, bland annat matavfall från IKEAs restauranger, vid biogasanläggningen i Helsingborg. 

– Senast 2030 ska vi på IKEA vara klimatpositiva. Då livsmedel svarar för en stor del av världens koldioxidutsläpp behöver även vi hitta nya lösningar på hur vi kan odla mat på ett mer hållbart sätt. Att testa odla sallad i containrar är en del av detta, säger Catarina Englund, innovationsansvarig inom hållbarhet, Ingka-koncernen.

Tack vare den hydroponiska och vertikala odlingsmetoden behövs 90 procent mindre vatten och mindre än hälften av ytan än vad konventionell odling hade krävt. Andra fördelar är att odlingen är närodlad och att man kan skörda året runt oberoende av väder och årstider.

För mer information, vänligen kontakta:
Felix Östman, presskontakt IKEA Sverige 070-971 83 69 eller felix.oestman@ikea.com
Fredrik Olrog, VD Bonbio, 073-656 65 75 eller fredrik.olrog@bonbio.com, alternativt pressansvarig Maria Lyckesjö maria.lyckesjo@ox2.com

OM IKEA I SVERIGE
IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna, vilka innefattar våra medarbetare, våra kunder och alla människor vår verksamhet berör. IKEA-produkterna består av rätt kombination av form, funktion, kvalitet, hållbarhet och ett lågt pris – vi kallar det Demokratisk design. IKEA grundades i Älmhult 1943. Idag finns 20 IKEA-varuhus, ett Service och Pick-up, en kökspop-up samt e-handel i Sverige. Varuhusen hade dryga 38 miljoner besök och webbplatsen 98 miljoner besök under verksamhetsåret 2018. I Sverige finns cirka 12 000 medarbetare inom Ingka-koncernen, varav cirka 7 700 inom varuhusorganisationen. IKEA.se.twitter.com/IKEASverige

OM INGKA-KONCERNEN
Ingka-koncernen äger och driver IKEA-varuhus enligt franchiseavtal med Inter IKEA Systems BV. Ingka-koncernen är världens största heminredningshandlare som driver 367 IKEA-varuhus på 30 marknader. Totalt finns elva franchisetagare världen, med sammanlagt 422 varuhus i över 50 länder.

OM BONBIO:
Bonbio är en helhetsleverantör inom cirkulär odling och produktion av grödor. Bolaget erbjuder lösningar och produkter till företag och konsumenter som liksom Bonbio vill skapa en mer hållbar livsmedelskedja med minskad klimatpåverkan. 

Bonbio har utvecklat ett unikt koncept för cirkulär odling där matavfall och annat organiskt avfall tas tillvara och förädlas till organisk växtnäring s.k. Bonbio Nutrients. Växtnäringen används sedan till att odla upp olika slags grödor, Bonbio Greens, i odlingscontainrar som med fördel kan placeras i direkt anslutning till kundernas verksamhet och nära slutkonsument. Därmed sluts kretsloppet i den cirkulära odlingen. 

Bonbio ingår i OX2-koncernen som även har verksamhet inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. För mer information besök www.bonbio.com.

Citat

Det är väldigt kul att äntligen kunna servera vår egen sallad. Den är färsk, krispig och smakar lite mer än vanlig sallad
Ann Holster, ansvarig för IKEA Sveriges restaurangverksamhet
Våra hortonomer ställer in alla viktiga parametrar som behövs för att salladen ska växa optimalt, till exempel temperatur, ljus, vatten, näring och koldioxidhalt. De första veckorna av odlingen har gått väldigt bra
Fredrik Olrog, vd på Bonbio