Bokslutskommuniké kvartal 4, januari-december 2019

Report this content

Oktober – december 2019

 • Nettoomsättning minskade till 568 MSEK (603)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 36 MSEK (5) inklusive IFRS 16 påverkan om 15 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 14 MSEK (-85)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 MSEK (-123)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,58)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 55 MSEK (-6) inklu­sive IFRS 16 påverkan om 13

Januari – december 2019

 • Nettoomsättning minskade till 2 166 MSEK (2 220)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 121 MSEK (71) inklusive IFRS 16 påverkan om 59 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (-52)
 • Resultat efter skatt uppgick till -24 MSEK (-148)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,71)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 78 MSEK (-65) inklusive IFRS 16 påverkan om 51

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08.00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar