Dela

Kontakt

 • Mattias Östberg

  Group Treasurer


  Uddevägen 3 291 54 Kristianstad
  +46(0)44-20 70 45
  http://www.bong.com
 • Citat

  Bong har under det senaste året helt omstrukturerat bolaget och drastiskt minskat antalet fabriker och anställda för att med en mindre och mer effektiv organisation vara konkurrenskraftig på den tuffa kuvertmarknaden. Den snabba ökningen av papperspriserna från leverantörer under det senaste året har framgångsrikt överförts till marknaden för att återställa våra marginaler. Vändningen kan redan ses i siffrorna och vårt mål att göra vinst på nedersta raden för 2016 gäller fortfarande
  Stéphane Hamelin
  Bong har nu framgångsrikt genomfört sin ambitiösa strukturplan. De fasta kostnaderna har minskats drastiskt och våra fabriker körs nu på full kapacitet. Trots att vi ökade vårt varulager under strukturprogrammet uppnådde Bong i vissa fall inte den servicenivå som förväntats. Detta är nu återställt. De senaste nedläggningarna av många kuvertpappersbruk har resulterat i kontinuerliga prishöjningar från våra leverantörer. Bong för med framgång över dessa höjningar till marknaden. Presentpåsen levererar bra resultat i den nya förpackningsorganisationen och vi ser en lovande tillväxt.
  Stéphane Hamelin
  Merparten av Bongs stora strukturprogram lanserades under 2014 och fortgår enligt plan. De resterande delarna kommer att implementeras innan slutet av andra kvartalet 2015 och vi förväntar oss full effekt av alla initiativ under 2016. Trots höga omstruktureringskostnader uppnådde vi ett positivt kassaflöde under 2014, vilket säkrar finansieringen av de återstående omstruktureringskostnaderna samt andra extraordinära kostnader. Med färre och mer effektiva fabriker förväntar vi oss ytterligare reducering av rörelsekapitalet under de kommande åren. Vårt mål är att återvända till vinst senast 2016.
  Stéphane Hamelin, Koncernchef
  Anders Davidsson
  Nyemissionen i somras har bidragit till att stärka koncernens finansiella ställning betydligt, säger Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson. De första positiva effekterna av hittills vidtagna besparingsåtgärder började synas redan i fjärde kvartalet genom att de operativa kostnaderna var klart lägre än föregående år. Vi fortsätter nu att rulla ut vårt nya omfattande strukturprogram i snabb takt.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media