Bong annullerar återköpta obligationer i samband med refinansiering

Report this content

Bong AB (publ) (“Bong”) har tidigare meddelat att man, i syfte att refinansiera sin nuvarande obligation, avser utge en ny senior säkerställd obligation i kombination med ett banklån. Bolaget har under de senaste 18 månaderna genomfört återköp av den nuvarande obligationen till ett nominellt belopp om 34,75 MSEK (de ”Återköpta Obligationerna”). I samband med förfall av den nuvarande obligationen annullerar därför Bong de Återköpta Obligationerna av administrativa skäl.

Nordic Trustee and Agency AB (publ), agent under den nuvarande obligationen, har medgett att efterge vissa villkor för den nuvarande obligationen för att möjliggöra annulleringen av de Återköpta Obligationerna. Annulleringen av de Återköpta Obligationerna påverkar inte någon obligationsinnehavares rätt till återbetalning vid förfallodagen.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer,  CFO i Bong AB (publ). Tfn (växel) 044-20 70 00.

Prenumerera

Dokument & länkar