Bong emitterar obligationer om SEK 110 000 000

Report this content

Bong AB (publ) (”Bong”) har idag framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om totalt 110 MSEK. Förfallodatum för obligationen är den 14 oktober 2024 och obligationen har ISIN-kod SE0016829642.

Likviden från obligationen kommer, tillsammans med ett banklån, att användas till återbetalning av bolagets nuvarande obligation som förfaller den 19 oktober 2021. Bong har sedan tidigare annullerat återköpta obligationer till ett nominellt belopp om 34,75 MSEK. Aktier i dotterbolag samt ett koncerninternt lån kommer att ställas som säkerhet för Bongs förpliktelser under obligationen.

En ansökan kommer att göras avseende upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB (publ). Tfn (växel) 044-20 70 00.

Prenumerera

Dokument & länkar