Bong genomför återköp av obligationer

Report this content

Bong AB (publ) har genomfört återköp av sina egna företagsobligationer på marknaden. Återköpet gjordes till ett nominellt värde om 6 MSEK. Totalt har återköp nu gjorts till ett nominellt värde om 29,25 MSEK.

Återköpet gäller bolagets egna företagsobligationer med ett utestående nominellt värde före återköpet om 210 MSEK som Bong emitterade i oktober 2018 med en treårig löptid och en ränta på Stibor (3m) +10%. Bolagets obligationslån är noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med ISIN: SE0011281419.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar