Bong genomför återköp av obligationer

Report this content

Bong AB (publ) har genomfört återköp av sina egna företagsobligationer på marknaden. Återköpet gjordes till ett nominellt värde om 1,25 MSEK. Totalt har återköp nu gjorts till ett nominellt värde om 30,5 MSEK.

Återköpet gäller bolagets egna företagsobligationer med ett utestående nominellt värde före återköpet om 210 MSEK som Bong emitterade i oktober 2018 med en treårig löptid och en ränta på Stibor (3m) +10%. Bolagets obligationslån är noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med ISIN: SE0011281419.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar