Bongs årsredovisning 2021

Report this content

Bongs årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com.

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 22.05 CET.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 100 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).