Carsten Grimmer är ny CFO på Bong

Carsten Grimmer har utnämnts till ny CFO för Bong med tillträde den 2 januari 2019. Carsten är 46 år och har varit CFO på Bongs affärsenhet för Centraleuropa sedan 2014. Carsten kommer vidare att utgöra ett värdefullt tillskott som medlem i Bongs koncernledning.

Pia Fjellander, som kommer rapportera till Carsten, kommer fortsatt ansvara för och driva Bongs finansiella rapportering och finansieringsverksamhet framåt som Group Financial Manager.

Kristianstad den 2 januari 2019
Kai Steigleder
VD och koncernchef

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 08.00 CET

Taggar:

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar