Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2019

Report this content

Januari – mars 2019

  •  Nettoomsättning ökade till 571 MSEK (538)
  •  Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 37 MSEK (23)
  •  Rörelseresultatet ökade till 15 MSEK (12)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 2 MSEK (-4)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0.01 SEK (-0,02)
  •  Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 42 MSEK (-1)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 12.00 CET 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar