Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2019

April – juni 2019

 • Nettoomsättning ökade till 507 MSEK (543)
 • Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 19 MSEK (21)
 • Rörelseresultatet minskade till -3 MSEK (10)
 • Resultat efter skatt uppgick till-16 MSEK (-17)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,08)
 •  Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -11 MSEK (-48)

Januari – juni 2019

 •  Nettoomsättning minskade till 1 078 MSEK (1 081)
 •  Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 56 MSEK (44)
 •  Rörelseresultatet minskade till 12 MSEK (22)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -14 MSEK (-21)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,11)
 •  Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 31 MSEK (-46)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juli 2019 kl. 12:00 CET.

Taggar:

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar