Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2020

April – juni 2020

 • Nettoomsättning minskade till 399 MSEK (507)
 • Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 2 MSEK (19)
 • Rörelseresultatet minskade till -20 MSEK (-3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -31 MSEK (-16)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,08)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 1 MSEK (-11)

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättning minskade till 917 MSEK (1 078)
 • Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 34 (56)
 • Rörelseresultatet minskade till -15 MSEK (12)
 • Resultat efter skatt uppgick till -39 MSEK (-14)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,07)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 15 MSEK (30)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Juli 2020 kl. 13:00 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar