Redeye: Bong - Bra tillväxt, men tillfälligt tunna marginaler

Utfallet i Q2 var resultatmässigt precis som väntat med EBIT 10 MSEK. Bongs försäljning ökade hela 13 procent Y/Y och även justerat för valutaeffekter och strukturaffärer visade den underliggande verksamheten tillväxt under det andra kvartalet. Den svaga punkten i rapporten är bruttomarginalen som pressades av stigande råvarukostnader.

Läs mer och ladda ned Redeyes senaste analys av Henrik Alveskog: https://goo.gl/1gV3zS

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Om oss

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Prenumerera