100 arbetslösa Botkyrkabor får jobb i kommunen

I oktober är de första personerna med så kallade utvecklingsanställningar på plats i Botkyrka kommun. Syftet är att göra det enklare att få ett jobb för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

”Kommunala utvecklingsanställningar förväntas vara en framgångsrik brygga till jobb, såväl inom som utanför kommunen. Med handledning och kompetensutveckling på arbetstid ökar möjligheten till anställning på den reguljära arbetsmarknaden”, säger Jill Melinder, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Målet för 2013 är att 100 långtidsarbetslösa Botkyrkabor får jobb inom kommunens förvaltningar. En utvecklingsanställning pågår i upp till 12 månader och lönen betalas av kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt. Aktuella för en utvecklingsanställning är personer som är långtidsarbetslösa, har försörjningsstöd och är berättigade till anställningsstöd.

”Vi räknar med att 50 procent av personerna med utvecklingsanställningar är i arbete eller studier efter anställningens slut”, säger Anette Berggren, verksamhetschef och ansvarig för KOMMiJOBB; satsningen på utvecklingsanställningar i Botkyrka kommun.

KOMMiJOBB är en del i kommunens satsning på ett Jobbpaket för fler Botkyrkabor i arbete och meningsfull sysselsättning. Övriga delar i Jobbpaketet är sommarjobb för unga, vuxenutbildningsplatser och vägledning med arbetsmarknadsfokus.

Botkyrka kommun som arbetsgivare ska vara vägledande och en förebild när det gäller att skapa möjligheter för arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden.


För mer information, kontakta:

Jill Melinder, ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden,
0702-83 51 55, jill.melinder@botkyrka.se

Anette Berggren, verksamhetschef Arbets- och kompetenscenter,
08-530 627 63, anette.berggren@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Snabbfakta

KOMMiJOBB är en del i kommunens satsning på ett Jobbpaket för fler Botkyrkabor i arbete och meningsfull sysselsättning. Övriga delar i Jobbpaketet är sommarjobb för unga, vuxenutbildningsplatser och vägledning med arbetsmarknadsfokus. Botkyrka kommun som arbetsgivare ska vara vägledande och en förebild när det gäller att skapa möjligheter för arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden
Twittra det här

Citat

Kommunala utvecklingsanställningar förväntas vara en framgångsrik brygga till jobb, såväl inom som utanför kommunen. Med handledning och kompetensutveckling på arbetstid ökar möjligheten till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Jill Melinder