Dela

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Kontakt

Citat

Jag är oerhört glad över att den fantastiska resultatutvecklingen fortsätter vid våra gymnasieskolor. Det är ett kvitto på att skolorna bedriver ett framgångsrikt arbete. Gymnasieresultaten är en viktig del i vårt slutliga mål att Botkyrka ska bli Sveriges bästa skolkommun.
utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S
Bakom den positiva utvecklingen ligger ett långsiktigt, gediget arbete av skickliga skolledare och lärare. De har höga förväntningar på eleverna och visar att de vill att eleverna ska lyckas. Dialogen med den enskilda eleven är helt avgörande liksom fokus på ordning och reda.
utbildningsdirektör Anette Älmdalen
Botkyrkas skolor är bland de allra bästa i landet att lyckas med utbildning utifrån elevsammansättningen på skolan. Jag är glad och stolt över att elever i våra grundskolor får tillgång till utvecklande undervisning som är anpassad efter behov och förutsättningar. Skolans kompensatoriska uppdrag är utmanande men vi lyckas väldigt väl. SKR:s modellberäknade värden är ett kvitto på det, säger Anette Älmdalen, tf utbildningsdirektör.
Anette Älmdalen, t f utbildningsdirektör
- Botkyrkas skolor blir starkare och resultaten går uppåt, men vi är långt ifrån klara. Vi fortsätter att arbeta för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar för att lyckas. Vi har infört nya riktlinjer för studiero och år 2020 satsar vi i kommunen 25 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan
Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande
Säkerhetsaspekter, tillgänglighet och estetik är några av de saker som feministisk stadsplanering beaktar på ett annat sätt än traditionell stadsplanering som ofta utgår från mäns behov och förutsättningar
Kerstin Lagnefeldt, landskapsarkitekt och projektledare för Botkyrka kommuns medverkan i Urban Girls Movement
Det är roligt att våra satsningar ger resultat. Vi har gjort en gemensam insats för att fortsätta utveckla och förbättra vår bygglovsservice utefter företagarnas behov. Genom att erbjuda informationsträffar, tidiga möten och en förbättrad hemsida så har vi kunnat effektivisera bygglovsprocessen.
Annelie Fager, bygglovschef i Botkyrka kommun
Det gläder mig att fler är nöjda med kontakten med kommunen. För mig handlar det om att vi Botkyrkabor ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling. Då måste kommunen vara duktig på att ta hand om allt Botkyrkaborna kommer med!
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande
− Det är ett steg i rätt riktning att vi har ökat med två enheter till 68. Extra positivt är att resultatet för service i bygglovsfrågor har ökat avsevärt. Det betyder att våra insatser, såsom bygglov drop-in för företagare på Näringsliviscenter, ger resultat. Vi vill passa på att tacka alla de företagare som ställt upp och svarat på undersökningen.
Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun
- Genom att tillhandahålla relevanta checklistor på Botkyrka kommuns hemsida, vet företagarna vilka handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan. Vi har även effektiviserat bygglovsprocessen för att ge snabbare startbesked och slutbesked till företagarna, säger Annelie Fager, Bygglovschef i Botkyrka kommun.
Annelie Fager, bygglovschef Botkyrka kommun
Det här är startskottet för Botkyrkas satsning på 13 nya förskolor. Våra yngsta medborgare ska ha tillgång till bra, pedagogiska, kreativa och moderna inom- och utomhusmiljöer.
Christina Carlsson, cerksamhetschef förskola, Botkyrka kommun
Många äldre känner sig ensamma och önskar att hemtjänstpersonalen hade mer tid för den sociala kontakten. Med ”Egen tid” tillför vi det som de äldre efterfrågar och som vi vet har stor betydelse för deras hälsa
Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Under ”egentiden” kan vi fokusera helt på det sociala. Det kan till exempel vara att ta en fika eller bara sitta ner och prata i lugn och ro. Det kommer vara otroligt värdefullt för de äldre
Ikram Hassan, enhetschef hemtjänst Alby och Fittja
Det har varit ett stort intresse för den här markanvisningstävlingen, området är attraktivt och många företag är intresserade av att investera i bostadsutveckling i Botkyrka kommun. Vid anbudsöppningen blev vi mycket positivt överraskade över hur goda affärsmöjligheter marknaden ser i Botkyrka i dag.
Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun
Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel.
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
SHH Bostads förslag visar att den nya bebyggelse har en tydlig idé när det gäller relationen mellan bebyggelse och koloniområde. Det är viktigt att odling kan fortsätta att bedrivas på platsen och att koloniområdet integreras i stadsdelen.
Per-Anders Framgård, utvecklingschef Botkyrka kommun
- För oss som arbetar med yrkeshögskolan är detta en välkommen bekräftelse. Vi ser hur fler och fler branscher och företag märker, att de genom att rekrytera personal med YH-utbildning får exakt det de behöver. Och det är ju inte så konstigt, utbildningarna inom YH är ju utformade efter företagens kompetensbehov. Dessutom har företagen genom sin medverkan i utbildningarnas ledningsgrupper ett avgörande inflytande över vad som förmedlas i en utbildning
Håkan Sundborg
I Botkyrka finns massa framgångsrika personer, idéer, företag, samarbeten med mera. Det är dessa som bygger och utvecklar vårt nya Botkyrka. Jag ser fram emot alla era smarta idéer på hur vi skapar ett än bättre samhälle
Ebba Östlin (s) kommunstyrelsens ordförande
Vi har en plan för Botkyrka. Med 4000 nya bostäder, och fler företag skapar vi nya Botkyrka – Botkyrkastaden. Denna utveckling ger oss helt nya chanser att bygga bort segregationen och förbättra kvalitén i välfärden. Den starka tillväxten är katalysatorn för denna utveckling!
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande (S)
Det är väldigt positivt att Botkyrka kommun återigen är med i toppen av Synas årliga ranking. Vi jobbar aktivt för att främja tillväxt och stödja våra företag, under 2017 kommer vi genomföra ytterligare satsningar.
Anna Anderberg, Näringslivschef Botkyrka kommun
-Vi är mycket stolta över vår klättring i Svenskt näringslivs ranking, för jag vet att kommun och näringsliv tillsammans kan göra mycket för samhället. Resultatet bekräftar vår långsiktiga satsning för att möta företagarnas behov. Vi har som målsättning att driva på näringslivs- och exploateringsarbetet så att flera företag väljer att etablera sig i vår kommun.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
- Detta är bevis på att Botkyrkas satsning på näringslivet ger tydligt resultat. Vi erbjuder bland annat drop-in för företag i bygglovsfrågor och utbildning i offentlig upphandling för våra företagare. Arbetet fortsätter med att förtäta befintliga industriområden och därmed tillföra mer mark till försäljning.
Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun
Vi vill skapa en stadsdel där många vill bo. Med det nya bostadsområdet i Alby, kommer vi en bit närmare vårt mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år.
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Vi ser fram emot tävlingsförslag som tar tillvara miljön i koloniområdet. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel.
Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.
Vi har tagit beslut om att öka bostadsbyggandet och vi vill bygga 4000 bostäder på fyra år, detta är en del i det hårda arbetet om att bygga framtidens Botkyrka.
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Botkyrka kommun har beslutat om ett ambitiöst bostadsförsörjningsprogram som beskriver hur vi ska bidra till att lösa regionens bostadsutmaningar. Vi ska bygga i befintliga stadsdelar, öka andelen hyresrätter och bygga hållbart.
Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef
Vi är stolta över att Bactiguard finns i Botkyrka kommun. Vi jobbar aktivt med att Bactiguard ska få fler grannar och att det skapas ett life science kluster i Botkyrka.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
Bactiguard är först med sin Life Science etablering på Alfred Nobels Alle. Vi ser fram emot att bygga vidare på detta kluster då detaljplanen blir klar i höst och frigör flera tomter för nyetableringar.
Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun
Vi vill bidra till en livskraftig life science industri i Sverige, som bygger på dynamik och samverkan mellan näringslivet, akademin, sjukvården och politiken, därför är den lokala förankringen och samarbetet viktigt.
Christian Kinch, VD för Bactiguard
Det känns roligt att kunna gå framåt och göra Hågelby till ett ännu bättre besöksmål. Jag ser fram emot att få hit Ekotopia och även flera av de andra intressenterna. Detta skapar både fler jobb och gör Botkyrka till en ännu bättre plats.
Gabriel Melki (s), vice ordförande i kommunstyrelsen, Botkyrka kommun
Känslan är obeskrivlig. Vi har arbetat med detta i flera år och nu när Ekotopia landar i Hågelby känns det helt rätt. Jag ser fram emot den fortsatta idéutvecklingen med alla inblandade.
Maria Rydbrink Raud, grundare och projektutvecklare av Ekotopia och vd för Scandinavian Edutainment.
- Vi ser detta som ett svek mot förorten.Vi anser att beslutet i frågan ska utgå från en behovsanalys, där ett mycket högt besökstryck med tusentals besökare i veckan talar sitt eget språk. Regeringen uttrycker i flera sammanhang vikten av statligt stöd till miljonprogrammets stadsdelar. Statens närvaro är det bästa stöd staten kan ge. Att en av de viktigaste samhällsfunktionerna överger en stadsdel, där ju de behövs som mest är mycket negativt och uppfattas av boende som svek och ett tydligt tecken på nedmontering, vi behöver tala mer om förortens utarmning.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
- För oss är inte detta en fråga som kan reduceras till ändamålsenliga lokaler, detta är en fråga om politik och jämlikhet – om vikten av att det offentligas satsningar kommer de mest behövande medborgarna till del, helt enkelt om rättvisa.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
- Min ambition är att företagen i Botkyrka ska kunna växa. Det är en del i att ha ett bra företagsklimat och i målet om att skapa mer lokala jobb i Botkyrka. Det är så vi ska öka sysselsättningen och få fler människor i jobb.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
Det känns otroligt spännande att vi nu kan ta nästa kliv i vårt samarbete med Skanska och skapa en ny tillväxtmotor till Stockholm. Vi vill helt enkelt skapa Stockholms Södra port med 4000 nya arbetstillfällen.
Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens vice ordförande, Botkyrka kommun
Med Skanska som partner får vi, genom tillgång till deras expertis, möjlighet att utveckla ett område med svåra geotekniska förhållanden. Tillsammans skapar vi Södra porten som blir en ny mötesplats med fokus på handel och företag inom miljöområdet.
Krister Stralström, projektchef, Botkyrka kommun
Samarbetet med Botkyrka kommun kring Södra porten är ett utmärkt exempel på hur vi aktivt och hållbart kan bidra till samhällsutvecklingen. När Skanska involveras i tidigt skede kommer vår kompetens och våra resurser till maximal nytta i hela värdekedjan. Det skapar rätt förutsättningar för att långsiktigt utveckla Eriksbergsområdet till en attraktiv plats för både näringsliv och boende.
Jan Andersson, distriktschef, Skanska Sverige AB
Vi ser fram emot att få förverkliga idén om växthuset i Alby. Stadsodling bidrar till gemenskap, delaktighet, trygghet och nytän-kande och det stämmer med vår satsning på ett hållbart Botkyrka.
Dan Gahnström (MP), ordförande Tekniska nämnden i Botkyrka kommun
Just nu arbetar vi med planeringen hur de båda växthusen ska se ut och användas. Vi vill samarbeta med medborgarna i Botkyrka och Holma och skapa växthusen tillsammans med dem.
Samy Said, projektedare, miljöenheten i Botkyrka kommun
- Vår ambition är att halvera arbetslösheten till 2020. För att klara av att göra det så behöver vi skapa fler jobb och se till att rusta Botkyrkaborna på de sätt som ger störst möjlighet till jobb och vidareutbildning. Jag är mycket glad över att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen nu kan kraftsamla våra insatser på ett målinriktat sätt, säger Marcus Ekman, nämndordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Marcus Ekman, nämndordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
- Vi har ett solidariskt ansvar att ta i mottagande av asylsökande och flyktingar. Därför avsätter vi en kvarts miljon till volontärarbete.
Katarina Berggren
Vårt fokus är att ta tillvara kompetensen som kommer till Sverige och helst skulle vi vilja stå på Arlanda och fråga alla som kommer hit vad de kan och inte vart de kommer ifrån
Lovisa Fältskog Johansson, projektledare
Vi tar med glädje detta spadtag som en del i att komma till rätta med bostadsbristen i Stockholm.
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande (s)
Utrustningen underlättar för de äldre, men sparar också personalens ryggar.
Projektledare Anna Ejerblad
Tornets energiförbrukning är 52 kWh per kvadratmeter. Där har vi lyckats bra.
Byggprojektedare Jonny Wilbacher
Det finns en outnyttjad potential i Alby
Utvecklingschef Per-Anders Framgård
Vi välkomnar dem som utveckla Botkyrka med oss
Katarina Berggren, Kommunstyrelsens ordförande (s)
Alla som är nya i Sverige och söker jobb kan behöva en mentor. Inte bara för att söka jobb, men lika mycket för allt det där andra som ett jobb innefattar. Som att förstå vad kollegerna pratar om på fikarasten till exempel.
Oksana Romaniuk
Vi tycker det här är riktigt roligt!
Gert Wingårdh
Kommunala utvecklingsanställningar förväntas vara en framgångsrik brygga till jobb, såväl inom som utanför kommunen. Med handledning och kompetensutveckling på arbetstid ökar möjligheten till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Jill Melinder
- Satsningen är resultatet av den dialog som vi under en längre period har haft med kommunens medborgare.
Peter Nyberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp