Idag startar en unik upphandling av hemtjänst

Report this content

Som en av få kommuner med enbart kommunal hemtjänst tar Botkyrka idag ett viktigt steg mot ökad valmöjlighet. Kvalitet och hållbarhet står i fokus för upphandlingen av externa utförare inom hemtjänsten.
–Tillsammans med samtliga utförare vill vi jobba mot samma mål: att skapa fler nöjda medborgare inom omsorgen i Botkyrka, säger Tuva Lund (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
 
 

I dagsläget finns enbart hemtjänst i kommunal regi i Botkyrka. Medborgare i Botkyrka har frågat efter att få välja utförare, och beslutet att upphandla externa utförare (privata företag eller ideella organisationer) var resultat av en utredning inom mittenmajoriteten i Botkyrka kommun.

–Vår ingång var tydlig från början: omställningen ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Alla utförare ske ge hemtjänst med samma kvalitet och det ska vara lätt att göra ett val. Utifrån de här premisserna har vi tagit fram en unik modell för ökad valmöjlighet som passar Botkyrka, säger Tuva Lund (s), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Medborgare får önskat val i mån av utrymme
I korthet fungerar Botkyrkas modell så här: medborgarna som beviljats hemtjänst får max fem utförare att välja mellan, inklusive kommunens hemtjänst. På sikt ska max femtio procent av hemtjänsten ges av de externa utförarna och femtio procent av kommunens hemtjänst. Valmöjligheterna byggs upp successivt under ett antal år. Det här innebär att när de externa utförarna sätter igång sin verksamhet i januari 2021 så består tjugo procent av hemtjänsten av externa utförarna, resten ges av kommunen. Botkyrkas modell ska underlätta för medborgarna att göra välgrundade val, för utförarna att växa hållbart och för kommunen att ställa om.

–Medborgarnas möjligheter att välja utförare av hemtjänst kan liknas vid valet till skola eller vårdcentral. Medborgare får önskat val i mån av utrymme hos utförarna. Man kan alltid ställa sig i kö hos önskad utförare. Det här handlar om en ökad valmöjlighet, inte valfrihet, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Söker stabila utförare som vill ge kvalitet
I upphandlingen delas kommunen in i två geografiska områden. Det innebär att totalt åtta externa utförare kan etablera sig i Botkyrka. Upphandlingen som sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) startar idag 9 mars och avslutas i mitten av april. Under maj månad kommer tilldelningen att ske, då blir det alltså klart vilka utförare som vunnit upphandlingen. I höst får medborgarna välja utförare och i januari 2021 ska samtliga utförare vara igång med att ge omsorg i Botkyrka.

–Vi söker stabila utförare som vill ge en omsorg med kvalitet till våra medborgare. Därför garanteras de externa utförarna från start ett visst utrymme av hemtjänsten. Sedan kan de växa i lugn takt, säger Aram El Khoury (KD), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.  

Presskontakt

Ulrika Nylén
Kommunikatör
Mobil: +46 70-886 15 20
ulrika.nylen@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar: