Ekotopia vinner idé- och markanvisningstävling för Hågelby

Nu är tävlingen om utvecklingen av Hågelbyområdet i Botkyrka avgjord. Samtliga elva tävlingsbidrag visade en stor variation av innehåll och lyfte fram olika kreativa lösningar och idéer för Hågelbyområdet. Ekotopias koncept med en urtidspark utmärkte sig bland tävlingsbidragen och fick högst poäng i utvärderingen.

Den politiska juryn har i sin bedömning lagt stor extra vikt vid att hitta ett koncept som uppnår syftet om att skapa ett besöksmål som är tillgängligt för fler. Ekotopia är en naturvetenskaplig upplevelsepark och i huvudattraktionen urtidsparken kan besökare året runt uppleva och lära sig om evolutionen genom utställningar, utomhusaktiviteter och levande miljöer. Bakom konceptet Ekotopia står Scandinavian Edutainment och Skanska Sverige AB.

– Det känns roligt att kunna gå framåt och göra Hågelby till ett ännu bättre besöksmål. Jag ser fram emot att få hit Ekotopia och även flera av de andra intressenterna. Detta skapar både fler jobb och gör Botkyrka till en ännu bättre plats, säger Gabriel Melki (s), vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

Kommunen påbörjar förhandlingar om ett ramavtal och slutgiltigt beslut tas i kommunstyrelsen i april 2016.

– Känslan är obeskrivlig. Vi har arbetat med detta i flera år och nu när Ekotopia landar i Hågelby känns det helt rätt. Jag ser fram emot den fortsatta idéutvecklingen med alla inblandade, säger Maria Rydbrink Raud, grundare och projektutvecklare av Ekotopia och vd för Scandinavian Edutainment.

Tävlingsbidragen redovisade olika behov av markområden och endast ett tävlingsbidrag inkluderade hela tävlingsområdet. Då Ekotopia endast behöver 40 000 kvm av totalt 250 000 kvm är det möjligt att kombinera konceptet med andra idéer för att skapa en helhet för Hågelby.

Parallellt som kommunen nu inleder förhandlingar om ett ramavtal med Ekotopia, påbörjas diskussioner med de tre tävlingsbidrag som fått höga poäng i utvärderingen – Hågelby Horse Center, Familjeparken samt Vattenparken.

Politiskt beslut tas i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2016 och i kommunstyrelsen i april 2016. Om allt fortskrider enligt planerna kan detaljplaneprocessen påbörjas redan i år, vilket gör det möjligt att ta det första spadtaget under 2017-2018.

För mer information, kontakta:

Gabriel Melki (s), vice ordförande kommunstyrelsen, Botkyrka kommun, genom politisk sekreterare Johannes Svensson, 070-187 08 80

Maria Rydbrink Raud, grundare och projektutvecklare Ekotpia och vd Scandinavian Edutainment, maria.rydbrink.raud@urtidsparken.se, 076-885 45 19

Mats Engvall, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, mats.engvall@skanska.se, 010-448 12 05

Krister Stralström, projektchef Botkyrka kommun, krister.stralstrom@botkyrka.se, 08-530 616 70

Bakgrund: Hågelbyparken är idag ett stort besöksmål med cirka 200 000 besökare per år. Botkyrka kommun vill vidareutveckla Hågelbyområdet som ett besöksmål för Stockholmare och andra besökare, men även som en mötesplats för Botkyrkabor, och initierade därför i mars 2015 en idé- och markanvisningstävling. Läs mer på www.botkyrka.se/Hagelby

Hediye Güzel

PR- pressansvarig

Botkyrka kommun

tel: 08 530 62492

mob: 072 711 7580

hediye.guzel@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns roligt att kunna gå framåt och göra Hågelby till ett ännu bättre besöksmål. Jag ser fram emot att få hit Ekotopia och även flera av de andra intressenterna. Detta skapar både fler jobb och gör Botkyrka till en ännu bättre plats.
Gabriel Melki (s), vice ordförande i kommunstyrelsen, Botkyrka kommun
Känslan är obeskrivlig. Vi har arbetat med detta i flera år och nu när Ekotopia landar i Hågelby känns det helt rätt. Jag ser fram emot den fortsatta idéutvecklingen med alla inblandade.
Maria Rydbrink Raud, grundare och projektutvecklare av Ekotopia och vd för Scandinavian Edutainment.