Botkyrka klättrar betydligt i Svenskt näringslivs ranking

Botkyrka kommun klättrar till plats 144 i Svensk näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är en förbättring med 26 placeringar jämfört med 2015 då kommunen hamnade på plats 170.

- Vi är mycket stolta över vår klättring i Svenskt näringslivs ranking, för jag vet att kommun och näringsliv tillsammans kan göra mycket för samhället. Resultatet bekräftar vår långsiktiga satsning för att möta företagarnas behov. Vi har som målsättning att driva på näringslivs- och exploateringsarbetet så att flera företag väljer att etablera sig i vår kommun, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S).

- Detta är bevis på att Botkyrkas satsning på näringslivet ger tydligt resultat. Vi erbjuder bland annat drop-in för företag i bygglovsfrågor och utbildning i offentlig upphandling för våra företagare. Arbetet fortsätter med att förtäta befintliga industriområden och därmed tillföra mer mark till försäljning, säger Anna Anderberg, näringslivschef i Botkyrka Kommun.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

För mer information från Svenskt Näringsliv: http://www.foretagsklimat.se/botkyrka

Kontaktuppgifter till talespersoner:

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S) kontaktas via politisk sekreterare Johannes Svensson, tel: 070-187 08 80, epost: johannes.svensson@botkyrka.se

Anna Anderberg, Näringslivschef i Botkyrka kommun, tel: 073-421 86 50, epost: anna.anderberg@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

-Vi är mycket stolta över vår klättring i Svenskt näringslivs ranking, för jag vet att kommun och näringsliv tillsammans kan göra mycket för samhället. Resultatet bekräftar vår långsiktiga satsning för att möta företagarnas behov. Vi har som målsättning att driva på näringslivs- och exploateringsarbetet så att flera företag väljer att etablera sig i vår kommun.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
- Detta är bevis på att Botkyrkas satsning på näringslivet ger tydligt resultat. Vi erbjuder bland annat drop-in för företag i bygglovsfrågor och utbildning i offentlig upphandling för våra företagare. Arbetet fortsätter med att förtäta befintliga industriområden och därmed tillföra mer mark till försäljning.
Anna Anderberg, näringslivschef Botkyrka kommun