Stort intresse för att bygga i Botkyrka – nu är vinnaren i markanvisningstävlingen för Alby utsedd

Report this content

Av åtta kvalificerade bidrag till markanvisningstävlingen för bostäder vid koloniområdet i Alby vann SHH Bostad.
Det vinnande förslaget är omsorgsfullt utfört och väl avvägt när det gäller skala, karaktär och byggnadstyper
.

– Det har varit ett stort intresse för den här markanvisningstävlingen, området är attraktivt och många företag är intresserade av att investera i bostadsutveckling i Botkyrka kommun. Vid anbudsöppningen blev vi mycket positivt överraskade över hur goda affärsmöjligheter marknaden ser i Botkyrka i dag, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun.

Kommunen eftersträvar en blandning av olika upplåtelseformer där den minst förekommande upplåtelseformen i stadsdelen ska vara den mest förekommande i tävlingsförslaget, vilket i detta fall innebär fler bostadsrätter och äganderätter i området.

– Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Förslaget innebär att bostäderna byggs runt koloniområdet.

– SHH Bostads förslag visar att den nya bebyggelse har en tydlig idé när det gäller relationen mellan bebyggelse och koloniområde. Det är viktigt att odling kan fortsätta att bedrivas på platsen och att koloniområdet integreras i stadsdelen, säger Per-Anders Framgård, utvecklingschef Botkyrka kommun.

Nu startar förberedelser av detaljplaneuppdraget mellan kommunen och SHH Bostad. Byggstart bedöms kunna ske tidigast 2018.
Läs mer om markanvisningstävlingen på www.botkyrka.se

Motiveringen till det vinnande förslaget:

”Ett mycket väl genomarbetat förslag som på ett intressant sätt tar upp intentionerna i stadsbyggnadsidén samtidigt som en ny gestaltning tillförs. Till sin skala och karaktär är förslaget väl avvägt och innehåller en blandning av olika byggnadstyper. Det tar hand om hela området och ger det en ljus och tydlig inramning. Anslutningen till koloniområdet är omsorgfullt gjord med en ny platsbildning som blir den nya entrén till koloniområdet. Antalet odlingslotter blir i stort sett detsamma, eftersom ytterligare odlingslotter har föreslagits. Förslaget är väl genomarbetat ur social, ekologisk och ekonomisk synpunkt. Bidragslämnaren kan visa mycket goda förutsättningar att genomföra projektet.
A very fine piece of architecture, helt enkelt!”

För mer information, vg kontakta:
Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun, telefon 073-421 87 22
Per-Anders Framgård, utvecklingschef, Botkyrka kommun, telefon 0708-891 883
Johannes Svensson, politisk kontakt (S) Botkyrka kommun, telefon 070-187 08 80
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, telefon 070-372 12 14

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det har varit ett stort intresse för den här markanvisningstävlingen, området är attraktivt och många företag är intresserade av att investera i bostadsutveckling i Botkyrka kommun. Vid anbudsöppningen blev vi mycket positivt överraskade över hur goda affärsmöjligheter marknaden ser i Botkyrka i dag.
Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun
Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel.
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
SHH Bostads förslag visar att den nya bebyggelse har en tydlig idé när det gäller relationen mellan bebyggelse och koloniområde. Det är viktigt att odling kan fortsätta att bedrivas på platsen och att koloniområdet integreras i stadsdelen.
Per-Anders Framgård, utvecklingschef Botkyrka kommun