Botkyrka ger en kvarts miljon till flyktingvolontärer

De senaste veckornas stora flyktingvåg till Europa har aktualiserat frågor om flyktingmottagande och beredskap. För att stötta frivilliga krafter har kommunstyrelsen beslutat att avsätta 250 000 kronor till de som hjälper till med flyktingmottagandet i Botkyrka.

Botkyrka kommun har tidigare uppmärksammat det fantastiska arbete alla frivilliga krafter gör för att på olika sätt hjälpa flyktingar på plats eller som har kommit till vår kommun.

Att upplåta och sköta transitboenden är inte en del av Botkyrka kommuns ansvar eller uppdrag. Däremot vill kommunen självklart hjälpa alla de människor som idag kommer till Sverige och Botkyrka, som ett resultat av förföljelse, krig och terror. Därför vill Botkyrka kommun bidra tillfälligt ekonomiskt genom att stötta de volontärer som så ihärdigt jobbar för att garantera människor en trygg tillvaro medan de vistas i Sverige. 

-  Vi har ett solidariskt ansvar att ta i mottagande av asylsökande och flyktingar. För kommunen är detta en kort akut åtgärd för att kompensera för övriga samhällsinstitutioners reaktionstid. Här ser vi att Botkyrka kommun av medmänskliga skäl ska agera. Men frågan måste fortfarande lösas långsiktigt på nationell och internationell nivå, säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer info, vg kontakta:

Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande,

tel: 070 886 1296 eller epost: katarina.berggren@botkyrka.se

Marie Lundqvist, socialchef,

tel: 070 181 6388 eller epost: marie.lundqvist@botkyrka.se

Hediye Güzel, PR- och pressansvarig,

tel: 072 711 7580 eller epost: hediye.guzel@botkyrka.se

Bakgrund: Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att stötta föreningar och volontärer som på olika sätt arbetar med flyktingmottagande. Beslut om vilka som får ekonomiskt stöd tas av socialnämnden

Hediye Güzel

PR- pressansvarig

Botkyrka kommun

tel: 08 530 62492

mob: 072 711 7580

hediye.guzel@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi har ett solidariskt ansvar att ta i mottagande av asylsökande och flyktingar. Därför avsätter vi en kvarts miljon till volontärarbete.
Katarina Berggren