Arkitekttävlingen avgjord: Wingårdhs ritar Tullinge Idéhus i Botkyrka

Vid en ceremoni i Tullinge på torsdagen den 10 oktober korades Wingårdhs förslag ”RUT” till vinnare i arkitekttävlingen om Tullinge Idéhus i Botkyrka.

-          Ofta har vi fått höra att Tullinge är i behov av mötesplatser och aktiviteter. Tanken bakom idéhuset är att det ska bli just en sådan mötesplats och på så sätt också en viktig del av Tullinges utveckling, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Det vinnande förslaget är inlämnat av Wingårdh Arkitektkontor genom arkitekterna SAR/MSA Gert Wingård och Jonas Edblad i samarbete med SLA genom landskabsarkitekt MAA MDL Stig L Andersson och arkitekt MAA Nanna Grøn Sørensen.

Juryns motivering lyder:

”RUT är en byggnad som ger många värden till Tullinge centrum och som kommer att bidra till att det blir attraktivt och fullt av liv. Byggnaden har en mycket öppen sida mot centrums gångstråk som gör att det som sker i huset hela tiden kommer att vara närvarande i centrum. Genom sin attraktion kommer byggnaden att bli ett landmärke för Tullinge centrum. Byggnaden är flexibel och kan anpassas till olika aktiviteter och behov över tiden på ett sätt som gör att den är mycket tillåtande för spontana initiativ och en sprudlande verksamhet.”

-          Det här känns kul! Alla arkitekter gillar att rita kulturbyggnader, säger Gert Wingård. Byggnaderna ska kunna möta många människor och det kräver omsorg om miljön, inte minst inomhus.

Fyra internationellt erkända tävlanden

I april 2013 inbjöd Botkyrka kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter fyra arkitektkontor att lämna förslag på Tullinge Idéhus i en inbjuden tävling. De övriga tävlande var:

-          Zaha Hadid Architects + Gross Max

-          Estudio Barozzi Veiga + Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter + Paju Arkitektur och Landskap

-          Dorte Mandrup Arkitekter + Kontur arkitektkontor + Hosper Sweden + Mandaworks.

Det finns ett uttalat behov hos tullingeborna av lokaler för kulturaktiviteter och föreningsverksamhet och det saknas även plats för både möten och aktiviteter. Ett nytt och modernt bibliotek behövs också. Det är bakgrunden till beslutet att bygga ett idéhus.

Två viktiga funktioner i tävlingen var därför mötesplatsen där många olika aktiviteter kan ske och biblioteket. Samtliga tävlande har utgått från ett entrétorg varifrån man rör sig vidare i byggnaden. På detta torg ska många aktiviteter kunna ske. Juryn har uppskattat när entrérummet har en rumslighet och i sig är en upplevelse.

Förslagen i tävlingen är enligt juryn mycket olika och samtliga har kvaliteter.

Förslagen har funnits utställda den 15 juli – 30 september på Tullinge bibliotek och funnits tillgängliga på Botkyrkas och Sveriges Arkitekters hemsidor. Juryn har tagit del av de 142 kommentarer på förslagen som lämnats in i samband med utställningen på biblioteket.

Juryn har bestått av politiker och tjänstemän från Botkyrka kommun, representanter för Sveriges Arkitekter och för boende i Tullinge. Juryns beslut var enhälligt. Detaljplanearbetet startar under hösten.

Juryns utlåtande finns att läsa i sin helhet på botkyrka.se: http://www.botkyrka.se/tullinge/aktuellaplanochbyggprojekt/idehuset tillsammans med bilder på samtliga bidrag.

För mer information:

Jonas Edblad, Wingårdh Arkitektkontor, 0703-19 17 19

Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, 0708-86 12 96

Rättigheter till samtliga illustrationer: Wingårdh Arkitektkontor

Botkyrka den 10 oktober 2013

Marianne Berg

Kommunikatör samhällsbyggnadsförvaltningen

08-530 616 46

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tycker det här är riktigt roligt!
Gert Wingårdh