Botkyrka är Södra porten till Stockholm

Botkyrka kommun och Skanska Sverige AB bildar ett gemensamt bolag för att tillsammans förverkliga Botkyrka – Södra porten till Stockholm. Det blir ett nytt handels- och industriområde som på sikt väntas leda till 4000 arbetstillfällen och ge plats för nya företag att etablera sig och växa. 

Botkyrka kommun och Skanska har under flera år arbetat med utvecklingen av Eriksbergsområdet i Botkyrka, ett område som idag består mestadels av handel och industri. Målet är att med det gemensamma bolaget skapa en ny, spännande och tydlig entré till Stockholm.

– Det känns otroligt spännande att vi nu kan ta nästa kliv i vårt samarbete med Skanska och skapa en ny tillväxtmotor till Stockholm. Vi vill helt enkelt skapa Stockholms Södra port med 4000 nya arbetstillfällen, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens vice ordförande i Botkyrka kommun.

Det blir ett samägt holdingbolag, där Botkyrka kommuns insats är 37 hektar mark och Skanska Sverige AB går in med markens värde på 100 miljoner kronor. Bolaget kommer att exploatera området för att ge Botkyrka en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm med ett nytt trafiksystem som knyter samman kommunens stadsdelar.

– Med Skanska som partner får vi, genom tillgång till deras expertis, möjlighet att utveckla ett område med svåra geotekniska förhållanden, säger Krister Stralström, projektchef i Botkyrka kommun. Tillsammans skapar vi Södra porten som blir en ny mötesplats med fokus på handel och företag inom miljöområdet.  

– Samarbetet med Botkyrka kommun kring Södra porten är ett utmärkt exempel på hur vi aktivt och hållbart kan bidra till samhällsutvecklingen. När Skanska involveras i tidigt skede kommer vår kompetens och våra resurser till maximal nytta i hela värdekedjan. Det skapar rätt förutsättningar för att långsiktigt utveckla Eriksbergsområdet till en attraktiv plats för både näringsliv och boende, säger Jan Andersson, distriktschef Skanska Sverige AB.

Beslut om gemensamt bolagsbildande tas på kommunfullmäktigesammanträdet den 17 december.

Läs mer på www.botkyrka.se/Sodraporten

För mer information, kontakta:

Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens vice ordförande Botkyrka kommun, ebba.ostlin@botkyrka.se, 08-530 613 22

Krister Stralström, projektchef Botkyrka kommun, krister.stralstrom@botkyrka.se, 08-530 616 70

Jan Andersson, distriktschef Skanska Sverige AB, jan.andersson@skanska.se, 010-44 81 691

Skanskas direktnummer för media, 010-448 88 99

Botkyrka – unik ingång till Stockholmsregionen

Stockholmsregionen är en av Europas mest expansiva och framgångsrika storstadsregioner där Botkyrkas plats som ingång till regionen vid E4:an är unik. Botkyrka kommun och Skanska Sverige AB har samarbetat sedan 2011 och arbetet med markstabiliseringen är redan påbörjad i området. Nu tas nästa steg för att förverkliga den gemensamma målbilden för Botkyrka – Södra porten till Stockholm. 

Hediye Güzel

PR- pressansvarig

Botkyrka kommun

tel: 08 530 62492

mob: 072 711 7580

hediye.guzel@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns otroligt spännande att vi nu kan ta nästa kliv i vårt samarbete med Skanska och skapa en ny tillväxtmotor till Stockholm. Vi vill helt enkelt skapa Stockholms Södra port med 4000 nya arbetstillfällen.
Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens vice ordförande, Botkyrka kommun
Med Skanska som partner får vi, genom tillgång till deras expertis, möjlighet att utveckla ett område med svåra geotekniska förhållanden. Tillsammans skapar vi Södra porten som blir en ny mötesplats med fokus på handel och företag inom miljöområdet.
Krister Stralström, projektchef, Botkyrka kommun
Samarbetet med Botkyrka kommun kring Södra porten är ett utmärkt exempel på hur vi aktivt och hållbart kan bidra till samhällsutvecklingen. När Skanska involveras i tidigt skede kommer vår kompetens och våra resurser till maximal nytta i hela värdekedjan. Det skapar rätt förutsättningar för att långsiktigt utveckla Eriksbergsområdet till en attraktiv plats för både näringsliv och boende.
Jan Andersson, distriktschef, Skanska Sverige AB