Klartecken för tre detaljplaner – nu bygger Botkyrka kommun för framtiden

På tisdagens kommunfullmäktige, 21 juni 2016, klubbades tre detaljplaner som möjliggör många nya bostäder och lokaler; Fittja centrum, Tingstorget i Alby och Alfred Nobels allé. Spaden går i marken före årsskiftet 2016/2017 för alla tre projekt, enligt planerna.

        Vi har tagit beslut om att öka bostadsbyggandet och vi vill bygga 4000 bostäder på fyra år,  detta är en del i det hårda arbetet om att bygga framtidens Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Tingstorget, Alby
Tingstorget i Alby ska bli ett nytt bostadsområde med cirka 650 lägenheter i 14 hus längs Lagmansbacken och Tingsvägen, med storslagen utsikt och utmärkt kollektivtrafikläge som byggs 2016 till 2020. Det blir också plats för samhällsservice, handel och ett nytt torg. Förberedande markarbeten och arbeten med vatten och avlopp påbörjas i augusti 2016. Byggherre är Titania Bygg och VVS AB. 

Läs mer: http://www.botkyrka.se/boochbygga/detaljplaner-och-program-under-arbete/alby/Tingstorget

Fittja centrum
Nya Fittja centrum innebär en stor ombyggnad med över 300 nya lägenheter. De kommersiella lokalerna ska också utökas. Det blir möjligt med ett äldreboende, en konsthall och en förskola. Byggnationerna kommer att ske i totalt fem etapper, där äldreboendet ingår i den första och ”Fittja tower”, ett hus på cirka 15 våningar, i den femte och sista. De fem etapperna beräknas totalt ta ungefär sju år att bygga. Byggherre är Fittja Centrum Fastigheter AB. 

Läs mer: http://www.botkyrka.se/boochbygga/detaljplaner-och-program-under-arbete/fittja/Fittja-centrum

Alfred Nobels allé
Längs Alfred Nobels allé planläggs för kontors- och industriverksamheter. Området kopplas till Flemingsberg och utvecklas mot en tät stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalitet. En stor del av området planläggs för natur. Förslaget möjliggör uppförande av cirka 10 800 m2 kontor, industri och högre utbildning samt restaurang i bottenvåning mot gata. Därtill planläggs ett större område för natur. 

Läs mer: http://www.botkyrka.se/boochbygga/detaljplaner-och-program-under-arbete/TullingeRiksten/Alfred%20Nobels%20allé

        Botkyrka kommun har beslutat om ett ambitiöst bostadsförsörjningsprogram som beskriver hur vi ska bidra till att lösa regionens bostadsutmaningar, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef. Vi ska bygga i befintliga stadsdelar, öka andelen hyresrätter och bygga hållbart.

För mer information, vg kontakta:

Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef: magnus.andersson@botkyrka.se eller 072 735 4300

Gabriel Melki,samhällsbyggnadsnämndens ordförande: kontaktas via politisk sekreterare Johannes Svensson: 070 187 0880 eller johannes.svensson@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Citat

Vi har tagit beslut om att öka bostadsbyggandet och vi vill bygga 4000 bostäder på fyra år, detta är en del i det hårda arbetet om att bygga framtidens Botkyrka.
Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Botkyrka kommun har beslutat om ett ambitiöst bostadsförsörjningsprogram som beskriver hur vi ska bidra till att lösa regionens bostadsutmaningar. Vi ska bygga i befintliga stadsdelar, öka andelen hyresrätter och bygga hållbart.
Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef