Försäkringskassans och Skatteverkets flytt från Botkyrka är ett svek mot förorten

En av statens viktigaste servicekontor för Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten finns i Botkyrka kommun. Tyvärr har dessa myndigheter nu planer på att flytta verksamheten till Liljeholmen. Botkyrka kommun ser en eventuell flytt som en utarmning av förorten, ett svek mot alla som är i stor behov av denna viktiga samhällsfunktion.

Tusentals Botkyrkabor i veckan besöker servicekontoret. Behovet är stort, därför är Botkyrka kommun kritisk till beslutet om flytt och vill betona vikten av servicekontorets fortsatta närvaro i Hallunda. Med anledning av det har kommunen skickat ett brev till generaldirektörerna på respektive myndighet

- Vi ser detta som ett svek mot förorten.Vi anser att beslutet i frågan ska utgå från en behovsanalys, där ett mycket högt besökstryck med tusentals besökare i veckan talar sitt eget språk. Regeringen uttrycker i flera sammanhang vikten av statligt stöd till miljonprogrammets stadsdelar. Statens närvaro är det bästa stöd staten kan ge. Att en av de viktigaste samhällsfunktionerna överger en stadsdel, där ju de behövs som mest är mycket negativt och uppfattas av boende som svek och ett tydligt tecken på nedmontering, vi behöver tala mer om förortens utarmning, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Motivet till flytten uppges vara missnöje med lokalernas storlek och utformning, upplevd otrygghet i Hallunda centrum och högt besökstryck. Kommunen har haft ett flertal möten med företrädare för servicekontoret där man har presenterat flera möjliga lösningar för att kunna ha servicekontoret kvar i Hallunda.

- För oss är inte detta en fråga som kan reduceras till ändamålsenliga lokaler, detta är en fråga om politik och jämlikhet – om vikten av att det offentligas satsningar kommer de mest behövande medborgarna till del, helt enkelt om rättvisa, säger Ebba Östlin.

Botkyrka kommun har sammanställt några argument mot en flytt, bla:

 • Behåll servicen på den plats där målgruppen finns representerad. Verksamheten har inget egenvärde utan finns till för besökarna, i Botkyrka är det rekordmånga som besöker kontoret dagligen.

 • Signalen att statens satsningar koncenteras till välmående stadsdelar stärker känslan av utanförskap. Det uppfattas som svek och får negativ inverkan på tilliten till samhället.

 • Att samhällets institutioner överger Hallunda är ett tydligt tecken på nedmontering och påverkar förortens status.

 • En flytt spär på ojämlika livsmöjligheter, det vill säga just det som det offentliga har till uppgift att kompensera, bland annat i syfte att minska skillnaderna i hälsa.

 • Enligt servicekontoret egen bedömning så har 2/3 av besökarna svårt med svenska språket. Personlig hjälp från handläggare med stor språkkompetens kan inte ersättas med webbtjänster eller dylikt. Strävan att vilja digitalisera sina tjänster faller helt fel i Botkyrka, dels utifrån flerspråkighetsaspekten och dels för att många av kontorets besökare är mycket ovana användare av digitala tjänster / datorer

 • Om servicekontoret flyttar kommer det kommunala medborgarkontoret att få hantera frågor och ärenden som egentligen tillhör de statliga myndigheterna. Det innebär ett ökat tryck på medborgarkontoret och kostnader för kommunen.

  -Vi ifrågasätter att Liljeholmen är en stadsdel med medborgare som är i större behov av servicekontoret än medborgarna i Botkyrka, avslutar Ebba Östlin.

  För mer info, vg kontakta:

  Ebba Östlin via politiske sekreteraren, Johannes Svensson, epost: johannes.svensson@botkyrka.se eller 070 187 0880

  Hediye Güzel, pr- och pressansvarig, epost: hediye.guzel@botkyrka.se eller 072 711 7580

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi ser detta som ett svek mot förorten.Vi anser att beslutet i frågan ska utgå från en behovsanalys, där ett mycket högt besökstryck med tusentals besökare i veckan talar sitt eget språk. Regeringen uttrycker i flera sammanhang vikten av statligt stöd till miljonprogrammets stadsdelar. Statens närvaro är det bästa stöd staten kan ge. Att en av de viktigaste samhällsfunktionerna överger en stadsdel, där ju de behövs som mest är mycket negativt och uppfattas av boende som svek och ett tydligt tecken på nedmontering, vi behöver tala mer om förortens utarmning.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka
- För oss är inte detta en fråga som kan reduceras till ändamålsenliga lokaler, detta är en fråga om politik och jämlikhet – om vikten av att det offentligas satsningar kommer de mest behövande medborgarna till del, helt enkelt om rättvisa.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka