Nya, gröna mötesplatser i Botkyrka och Malmö

Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, satsar Botkyrka kommun, tillsammans med de kommunala bostadsbolagen i Botkyrka och Malmö, på hållbar odling under tak och skapar två nya mötesplatser, en i Alby, Botkyrka och den andra i Holma, Malmö.

Vinnova har beviljat drygt åtta miljoner kronor till de båda växthusprojekten som genomförs parallellt i Alby, Botkyrka och i bostadsområdet Holma i Malmö. Båda projekten handlar om stadsodling under tak och kommer att bidra till både grön och social tillväxt.

I Botkyrka kommer den översta våningen i det gamla parkeringsgaraget i Alby, som ägs av Botkyrkabyggen AB, byggas om för att erbjuda odlingsmöjligheter inomhus. I Malmö handlar det om ett nytt växthus vid nybyggda Holma torg mitt i bostadsområdet Holma.

− Vi ser fram emot att få förverkliga idén om växthuset i Alby, säger Dan Gahnström (MP), ordförande Tekniska nämnden i Botkyrka kommun. Stadsodling bidrar till gemenskap, delaktighet, trygghet och nytänkande och det stämmer med vår satsning på ett hållbart Botkyrka.

I Botkyrka har Botkyrkabyggen börjat titta på hur de båda övriga tomma våningsplanen i parkeringsgaraget bäst ska kunna komma till användning. Förändringarna i parkeringsgaraget ingår som en del i Botkyrkabyggens plan för den kommande förnyelsen av hela Alby centrum.

− Det är inte helt klart hur utrymmet ska användas, men målgruppen är i första hand boende i området, säger Johanna Axelsson, projektledare på Botkyrkabyggen.

Projektet startade i maj 2015 och växthuset i Malmö invigs under kommande år. Projektet i Alby kommer enligt planerna att stå klart under 2017. Botkyrka kommun koordinerar projektet som sker i samverkan med Botkyrkabyggen AB, Boodla AB, Malmö kommun, MKB Fastighets AB, Hemmaodlat, Södertörns fjärrvärme AB och KTH.

För mer information, kontakta:

Samy Said, projektledare Botkyrka kommun, samy.said@botkyrka.se, 08-530 613 56

Johanna Axelsson, projektledare Botkyrkabyggen, johanna.axelsson@botkyrkabyggen.se, 08-530 694 48

Vilhelm Nord, projektkoordinator MKB Fastighets AB, vilhelm.nord@mkbfastighet.se, 072-158 60 43

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 88 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser fram emot att få förverkliga idén om växthuset i Alby. Stadsodling bidrar till gemenskap, delaktighet, trygghet och nytän-kande och det stämmer med vår satsning på ett hållbart Botkyrka.
Dan Gahnström (MP), ordförande Tekniska nämnden i Botkyrka kommun
Just nu arbetar vi med planeringen hur de båda växthusen ska se ut och användas. Vi vill samarbeta med medborgarna i Botkyrka och Holma och skapa växthusen tillsammans med dem.
Samy Said, projektedare, miljöenheten i Botkyrka kommun