Nöjd-kund-index (NKI) fortsätter öka i Botkyrka – nu topp 10 i Stockholm!

I resultatet från 2017 års NKI-undersökning, som släpptes 2 maj 2018, hamnar Botkyrka på plats nummer nio i Stockholmsregionen och i topp bland Södertörns åtta kommuner. Botkyrka kommun fick resultatet 71, vilket för andra året i rad är ett kliv framåt i jämförelse med resultatet från 2017, som var på 68. Undersökningen är gjord av Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och mäter hur väl Sveriges kommuner har presterat för det lokala näringslivet när det gäller myndighetskontakter.  

 – Det gläder mig att fler är nöjda med kontakten med kommunen. För mig handlar det om att vi Botkyrkas företagare ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling. Då måste kommunen vara duktig på att ta hand om allt Botkyrkas företagare kommer med, säger Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun

Myndighetskontakten för serveringstillstånd har ett återkommande högt betyg men en parameter som fortsätter sin positiva trend från förra året är bygglov.

 – Det är roligt att våra satsningar ger resultat. Vi har gjort en gemensam insats för att fortsätta utveckla och förbättra vår bygglovsservice utefter företagarnas behov. Genom att erbjuda informationsträffar, tidiga möten och en förbättrad hemsida så har vi kunnat effektivisera bygglovsprocessen, säger Annelie Fager, bygglovschef i Botkyrka kommun

Tillgänglighet och effektivitet är något Botkyrka kommun arbetar aktivt med. Genom att exempelvis lyssna till företagens behov och utifrån dessa utveckla digitala lösningar skapar vi effektivare myndighetskontakter. Detta genom tydliga checklistor, lathundar och handlingar på webben som förenklar arbetet, men också att vi ger en tydlighet i vad som krävs i de olika delarna i processen.

Även framtagandet av projektet Serverat – digital E-tjänst för livsmedelsföretag, som startade 1 februari 2018, är ett steg för att förenkla för företagen som vill bedriva verksamhet inom livsmedel- eller restaurangbranschen. Serverat har tagits fram genom ett unikt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Mer om mätningen:

NKI-enkäten mäter hur kommunernas företagskunder uppfattar kontakterna med kommunen i sin myndighetsutövning. Det handlar om kontakterna i samband med 6 olika myndighetsområden; bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagskunderna har svarat på enkätens frågor om hur bra kommunen varit på bland annat tillgänglighet, bemötande och effektivitet.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/foretagarenojdamedkommunernasservice.15822.html


Claudia Virtanen, Kommunikatör
Telefon: 070-1886941 E-post: Claudia.virtanen@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Botkyrka kommun ökar NKI (Nöjd Kund Index) för företagens myndighetskontakter även 2018. Från 68 till 71 andelar.
Twittra det här

Citat

Det är roligt att våra satsningar ger resultat. Vi har gjort en gemensam insats för att fortsätta utveckla och förbättra vår bygglovsservice utefter företagarnas behov. Genom att erbjuda informationsträffar, tidiga möten och en förbättrad hemsida så har vi kunnat effektivisera bygglovsprocessen.
Annelie Fager, bygglovschef i Botkyrka kommun
Det gläder mig att fler är nöjda med kontakten med kommunen. För mig handlar det om att vi Botkyrkabor ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling. Då måste kommunen vara duktig på att ta hand om allt Botkyrkaborna kommer med!
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande