Skolinspektionen godkänner Storvretskolan på alla punkter

Report this content

Idag meddelar Skolinspektionen sitt beslut att Botkyrka kommun har kommit tillrätta med samtliga brister på Skolvretskolan och därmed avslutas tillsynen.

I januari i år beslutade Skolinspektionen om statliga åtgärder för rättelse på Storvretskolan då man inte kommit till rätta med brister efter den tillsyn som skedde år 2016. Skolledning med stöd från förvaltning har därefter arbetat intensivt med att Storvretskolan ska vara en skola som erbjuder en bra utbildning med hög kvalitet.

Det positiva beskedet är en bekräftelse på att vi gjort rätt saker och att vi äntligen fått rätsida på styrkedjan och kvalitetsuppföljningar. Genom en ny modell ser vi också till att vi snabbt får fram handlingsplaner om det brister någonstans. Men det är skolledning, personal och elever som har gjort det möjligt genom sitt engagemang och sin arbetsinsats, och jag gläds med dem, säger Anette Älmdalen tf utbildningsdirektör.

Storvretskolan har genomgått ett komplext och grundligt förändringsarbete i lärmiljön på skolan, både socialt, digitalt, fysiskt och pedagogiskt. Det har bland annat handlat om organisationsförändring, uppdaterade och implementerade riktlinjer och ordningsregler samt kompetensutveckling och ökad andel legitimerade lärare.

Vi anser att vi har en bra skola nu med alla funktioner på plats och eleverna har en undervisning med god kvalitet och förutsättningar för att lyckas. Vi ser fram emot att följa skolan framåt, säger Kenny Fredholm verksamhetschef grundskola.

Det är fortsatt fokus på att utveckla Storvretskolan liksom andra skolor i Botkyrka. Det kommer ett tillskott i utbildningsförvaltningens budget 2020 på 25 miljoner kronor som extra satsning på bland annat fler vuxna i skolan och ökad trygghet och studiero.

Helena Mellström
kommunikatör utbildningsförvaltningen

072-722 03 50
helena.mellstrom@botkyrka.se

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har 50 förskolor, 22 grundskolor och tre gymnasieskolor. Totalt går ungefär 15 000 barn i våra förskolor och skolor. Dessutom fördelar förvaltningen pengar till enskilt drivna verksamheter som friskolor och fristående familjedaghem. För 2017 har vi en budget på drygt 2,4 miljarder kronor. Här arbetar drygt 3 500 personer för att på olika sätt stödja barn och elever i deras lärande.

Prenumerera