Stadsbyggnadsdag i Botkyrka ska locka byggföretag till kommunen

Stadsbyggnadsidén ”Framtid Alby ” beskriver hur Alby ska växa med 2 000 bostäder, ett välkommet bidrag i en växande Stockholmsregion. På stadsbyggnadsdagen som arrangeras idag av Botkyrka kommun får 30-talet byggherrar information om stadsbyggnadsidén och om en lovande men hittills ganska okänd marknad.

-          Det är i Botkyrka det händer! Vi välkomnar dem som vill utveckla Botkyrka med oss, säger kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren (S).

Bostadsbyggandet i Botkyrkas norra stadsdelar har åter tagit fart efter att ha legat i träda sedan 1970-talet. Nu behövs bostadsrätter och villor för att familjer ska kunna växa och för alla de boende som vill kunna bo kvar i sina uppväxtområden. Hittills har byggandet kommit igång i en mindre skala än kommunen har som ambition.

Nu vill Botkyrka kommun att byggherrarna ska upptäcka den ganska okända marknad som finns i till exempel miljonprogrammets Alby. Därför bjuder kommunen in till en stadsbyggnadsdag idag på plats i Alby med information om stadsbyggnadsidén Framtid Alby, som tagits fram i en omfattande dialog med de boende. Stadsbyggnadsidén förväntas bli antagen av fullmäktige i mars och innebär grönt ljus för att starta ett antal detaljplaner i stadsdelen. Ett trettiotal företag har hörsammat inbjudan.

-          Det finns en outnyttjad potential i Alby, säger Per Anders Framgård, utvecklingschef på stadsbyggnadsförvaltningen. Försäljningarna hittills av nyproducerade bostadsrätter och radhus i Norsborg och Fittja har gått mycket snabbt, det är mycket få hus till salu och inga tomma lägenheter.

-          Här finns en efterfrågan på boende för många olika familjestorlekar, allt mellan två och sju rum och det finns stort utrymme för initiativ från kreativa bygg- och fastighetsbolag. Vi är redo att skriva avtal med de byggherrar som är på hugget!

För mer information, kontakta:

utvecklingschef Per Anders Framgård, 08-530 615 40 eller

exploateringschef Helene Hill, 073-421 87 22

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Citat

Det finns en outnyttjad potential i Alby
Utvecklingschef Per-Anders Framgård
Vi välkomnar dem som utveckla Botkyrka med oss
Katarina Berggren, Kommunstyrelsens ordförande (s)