Botkyrka satsar på tillväxtföretagen för att öka sysselsättningen

Utmaningarna för tillväxtföretag är många och kan vara svåra att lösa på egen hand. Tillväxt kräver drivkraft, risktagande och uppoffringar, samtidigt som ordinarie verksamhet pågår. Därför vill Botkyrka kommun stödja ett 20-tal utvalda företag som idag drivs framgångsrikt och har potential att växa, något som i förlängningen kan leda till ökad sysselsättning i kommunen. 

Samtliga företag som tillfrågas om att medverka har identifierats som framgångsrika tillväxtföretag med hjälp av analysverktyget TillväxtAllsvenskan.se Att hitta rätt företag med vilja och förmåga att växa och att utforma insatser som reducerar deras tillväxthinder, är avgörande för att infria målen som leder till ökad sysselsättning. Projektet startar under våren 2016 med en kvalitativ enkätundersökning som de utvalda företagen får svara på genom verktyget Indikatoranalys.  På detta sätt vill Botkyrka bli bättre på att effektivisera sina framtida tillväxtfrämjande insatser på kommunal och regional nivå.

- Vi vill ge småföretag som har viljan och möjligheten att växa de bästa förutsättningarna genom att identifiera de faktorer som idag hindrar dem från ytterligare tillväxt. Utifrån utfallet av undersökningen kommer företagen att matchas med andra företag som har gemensamma utmaningar och utifrån detta erbjudas lösningsorienterade aktiviteter. När dessa hinder är identifierade kan vi mer pricksäkert sätta in resurser för att hjälpa företagen att växa och därmed öka sysselsättningen, säger Anna Anderberg, näringslivschef i Botkyrka.

 - Min ambition är att företagen i Botkyrka ska kunna växa. Det är en del i att ha ett bra företagsklimat och i målet om att skapa mer lokala jobb i Botkyrka. Det är så vi ska öka sysselsättningen och få fler människor i jobb, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. 


För mer information, vg kontakta:

Mariam Baythoon, näringslivssamordnare, mariam.baythoon@botkyrka.se eller tel 072 585 1640  

Hediye Güzel, pr- och pressansvarig, hediye.guzel@botkyrka.se eller tel 072 711 7580

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 88 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Min ambition är att företagen i Botkyrka ska kunna växa. Det är en del i att ha ett bra företagsklimat och i målet om att skapa mer lokala jobb i Botkyrka. Det är så vi ska öka sysselsättningen och få fler människor i jobb.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka