Botkyrka, Stockholms Universitet och Nacka samarbetar om utländska akademikers väg in på arbetsmarknaden

Insatser som hjälper invandrade akademiker in på svenska arbetsmarknaden behövs. Det är Botkyrka och Nacka kommun samt Stockholms Universitet överens om. De har alla olika insatser för att hjälpa målgruppen och anordnar nu en gemensam arbetsmarknadsdag på Dieselverkstaden i Nacka.

I Botkyrka kommun driver Serdar Korkmaz på Botkyrka Vuxenutbildning det EU-finansierade projektet Academic Power sen 2013. Projektet avslutas under 2015 och har redan visat bättre resultat än förväntat.

Academic Power är en utbildning för utländska akademiker med fokus på deltagarnas bakgrund, berättelser och kompetenser. Här ingår svenskundervisning med storytelling, tidig vägledning, mentorskap och annat som målgruppen behöver för etablering på den svenska arbetsmarknaden.

”Sex månader efter avslutad utbildning är 64 % i arbete och 69 % av dessa i kvalificerade arbeten som motsvarar deras kompetensområden”, berättar Serdar Korkmaz.

Stockholms Universitet arbetar sedan 2010 med arbetsmarknadsutbildningen “Korta Vägen”, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.  Även här är resultaten goda, under 2013 fick 96 % av deltagarna en kvalificerad praktikplats inom sitt utbildningsområde och 57 % fick någon form av kvalificerad anställning efter avslutat program.

”Vårt fokus är att ta tillvara kompetensen som kommer till Sverige och helst skulle vi vilja stå på Arlanda och fråga alla som kommer hit vad de kan och inte vart de kommer ifrån”, säger Lovisa Fältskog Johansson, projektledare för ”Korta vägen”.

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun och Stockholms läns landsting. De utvecklar metoder för en bättre samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknad, ideell sektor, kultur och utbildning. Just samordning mellan kommun, myndighet och andra aktörer är en av framgångsfaktorerna för att lyckas tillvarata den kompetens och kunskap som invandrade akademiker tillför i Sverige.

”Utländska akademiker är ofta driftiga, vill framåt och sitter inte still och väntar på myndighetsbeskeden, därför måste vi i ”systemet” bättre anpassa oss mot deras situation och önskemål”, förklarar Tomas Haraldsson, utvecklingsledare på Välfärd i Nacka.


Praktiskt info om Arbetsmarknadsdagen den 20 oktober:

På arbetsmarknadsdagen kommer olika företag, ideella och fackliga organisationer att vara representerade. Förutom detta kommer dagen också att innehålla föreläsningar och mingel för deltagarna.

Tid: Måndag 20 oktober kl 8.30 - 14.30

Plats: Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla, Nacka.

Pressen är välkommen att delta!

Kontaktpersoner: 

Serdar Korkmaz, Projektledare, Academic Power. Serdar.korkmaz@botkyrka.se, 072-234 06 65

Tomas Haraldsson, Utvecklingsledare, Samordningsförbundet Välfärd. tomas.haraldsson@nacka.se, 070-4318829

Lovisa Fältskog Johansson, Projektledare Korta vägen. lovisa.faltskog.johansson@su.se. 0708-770147

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vårt fokus är att ta tillvara kompetensen som kommer till Sverige och helst skulle vi vilja stå på Arlanda och fråga alla som kommer hit vad de kan och inte vart de kommer ifrån
Lovisa Fältskog Johansson, projektledare