Mittenmajoriteten i Botkyrka presenterar gemensam politisk plattform

Idag presenterar mittenmajoriteten i Botkyrka sin första politiska plattform. Plattformen beskriver de politiska prioriteringarna och viljeinriktningarna under mandatperioden 2019 - 2022.

- Det är första gången vi tar ett politiskt beslut om en gemensam politisk plattform i Botkyrka. Det gör vi för att tydligt peka ut de problem vi och Botkyrkaborna ser och beskriva hur vi ska handskas med dem, säger Ebba Östlin kommunstyrelsens ordförande (s).

Plattformen kommer att fungera som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden.

Problemet är segregation

Plattformen är inte en beskrivning över all politik som kommer att bedrivas. I den pekas åtta problem ut som ska prioriteras och på vilket sätt de ska hanteras. Gemensamt för samtliga problem är att de grundar sig i segregation.

Problem 1: Skolsegregation, alla barn lyckas inte

Problem 2: Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg

Problem 3: Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka

Problem 4: Trygghet och trivsel i Botkyrka

Problem 5: Kriminella organisationer

Problem 6: Botkyrkas påverkan på klimat och miljö

Problem 7: Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling

Problem 8: Få till mer näringsliv och jobb

 

Den politiska plattformen beslutas i kommunfullmäktige den 25 april.

 

 

Michelle Marcher
PR/pressansvarig
michelle.marcher@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med över 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media